Komunikat z obrad Kapituły Generalnej
Kościoła Starokatolickiego Mariawitów

Luty 2011

   W dniu 22 lutego 2011 roku, odbyła się Kapituła Generalna Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Płocku, przy Świątyni Miłosierdzia i Miłości.

   Biskup Andre Le Bec przekazał informacje o życiu Kościoła Starokatolickiego Mariawitów we Francji. Przedstawiciele poszczególnych komisji przekazali informacje o dialogu z Kościołem Rzymskokatolickim oraz z Kościołami Unii Utrechckiej. Członkowie Kapituły wysłuchali sprawozdań z prac powołanych komisji do opracowania prawa wewnętrznego Kościoła oraz komisji liturgicznej. Kapituła powołała komisję do założenia organizacji pożytku publicznego i komisję rewizyjną. Kapituła podjęła uchwałę dotyczącą rozpoczęcia przygotowań do zwołania Synodu Kościoła Starokatolickiego Mariawitów.

Obrady zakończono modlitwą.

Przewodniczący Kapituły
Bp M. Ludwik Jabłoński