Komunikat Kancelarii Biskupa Naczelnego

Marzec 2011

W związku z zamieszczeniem na portalu internetowym Katolickiego Radia Płock załącznika dźwiękowego, który zawierał nagranie fragmentu kazania Biskupa Naczelnego M. Ludwika Jabłońskiego, wygłoszonego podczas nabożeństwa ekumenicznego w rzymskokatolickim kościele św. Jana w Płocku (w dn. 18 stycznia 2011 r.), wyjaśniamy, że w nagraniu nie zamieszczono pierwszych słów kazania Biskupa Naczelnego, co zmieniło sens wypowiedzi. Na skutek listu Biskupa Naczelnego do dyrektora Radia, ks. prał. Kazimierza Dziadaka, na stronie internetowej Katolickiego Radia Płock zamieszczono fragment nagrania, uzupełniony o pierwszą frazę.

W grudniu 2010 r. na falach Radia Maryja zostały wyemitowane trzy audycje o mariawityzmie ks. prof. dr hab. Marka Chmielewskiego z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, zawierające nieprawdziwe i szkalujące informacje odnośnie naszego Kościoła. Biskup Naczelny M. Ludwik Jabłoński wystosował listy do dyrektora Radia, o. dr. Tadeusza Rydzyka, i autora audycji.

Kancelaria Biskupa Naczelnego oczekuje odpowiedzi na wysłane pisma.