Komunikat z II sesji Kapituły Generalnej
Kościoła Starokatolickiego Mariawitów

22 Sierpnia 2011

Dnia 22 sierpnia 2011 r. w Płocku, przy Świątyni Miłosierdzia i Miłości, odbyła się II sesja Kapituły Generalnej z dnia 22 lutego br.

Kapituła przychyliła się do prośby bpa M. Bernarda Kubickiego i zwolniła Go z funkcji ordynariusza Diecezji lubelsko – podlaskiej, jednocześnie powołując na zastępcę Biskupa Diecezji śląsko – łódzkiej. Funkcję biskupa Diecezji lubelsko – podlaskiej powierzono Biskupowi Naczelnemu M. Ludwikowi Jabłońskiemu.

Ponadto:
- Komisja rewizyjna złożyła sprawozdanie z finansów Kościoła;
- Komisja liturgiczna i prawa wewnętrznego poinformowały o dalszych pracach czynionych w tychże komisjach;
- Biskup Naczelny poinformował o czynionych przygotowaniach do podjęcia remontu Świątyni i klasztoru;

Obrady Kapituły zakończono modlitwą w Świątyni i przy grobie św. Marii Franciszki, w przeddzień 90. rocznicy Jej śmierci.

Przewodniczący Kapituły
Bp M. Ludwik Jabłoński