Stulecie konsekracji świątyni w Mińsku Mazowieckim

11 września 2011

11 września 2011 roku w Parafii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mińsku Mazowieckim odbyła się niecodzienna uroczystość 100–lecia konsekracji świątyni parafialnej oraz uroczystość odpustowa.

Uroczystość rozpoczęła Mszą św. celebrowana przez zwierzchnika Kościoła, Biskupa Naczelnego Ludwika Jabłońskiego w asyście kapłanów mariawickich z okolicznych parafii. Przybyli również szczególni goście: Czesław Mroczek – Wiceminister Obrony Narodowej, Antoni Jan Tarczyński – Starosta Powiatu Mińskiego, Marcin Tomasz Jakubowski – Burmistrz Mińska Mazowieckiego, Antoni Jan Piechoski – Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki, Zbigniew Grzesiak – Radny Rady Powiatu, Andrzej Kuć – Radny Rady Miasta, Młodszy Inspektor Robert Kokoszka – Komendant Powiatowy Policji, Leszek Celej – Przewodniczący Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego - Dyrektor Muzeum Ziemi Mińskiej, Janusz Kuligowski – Historyk, Pracownik Kancelarii Prezydenta R.P., Stanisław Mejszutowicz – Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddziału w Mińsku Mazowieckim.

Obecni również byli miejscowi przedstawiciele szkół: Ewa Szczerba – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. Józefa Wybickiego, Anna Zalewska – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 im. Henryka Sienkiewicza, Sławomir Domański – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Dąbrówki, Grzegorz Wyszogrodzki – Dyrektor Gimnazjum Miejskiego nr 2 im. Jana Pawła II oraz miejscowej miejscowej prasy.

W nabożeństwie uczestniczyło bardzo dużo wiernych i gości, przybyła również Orkiestra Parafialna ze Strykowa pod batutą Mariusza Szydlika. Śpiewał miejscowy chór z organistą Jarosławem Gutem, a partie solowe wykonała parafianka – Ewelina Pachnik.

Następnie Biskup M. Ludwik w asyście duchowieństwa udał się do bocznej kaplicy, by dokonać konsekracji nowego, pięknego ołtarza i tabernakulum, które wykonał Stanisław Gadomski z Zimnowody, Parafia Wiśniew.

Po nabożeństwie obyła się okolicznościowa, akakademia, którą przygotowała Ewa Szmidt z grupką najmłodszych dzieci.

Historię związaną z kościołem parafialnym i parafą zaprezentował miński historyk Mariusz Dzienio. Odczytał także okolicznościowy list skierowany do uczestników uroczystości przez Włodzimierza Karpińskiego Wiceministra MSWiA. List, który w tygodniu przywiózł osobiście Dyrektor Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych w MSWiA, Pan Józef Różański ze swoim Zastępcą.

Głos zabrali zaproszeni również goście: Pan Minister, Starosta, Burmistrz, Wójt, Leszek Celej, Dyrektorzy Szkół. Wszyscy odnosząc się do słów kazania Biskupa Naczelnego podkreślali uznanie dla mariawickiej społeczności w Mińsku Mazowiecki, podkreślając ich głęboką wiarę i pobożność, zaangażowanie w życie parafii w rozwój Powiatu, Miasta i Gminy. Wszyscy za Biskupem Naczelnym z wielkim szacunkiem i uznaniem podkreślali ogromne zaangażowanie w życie parafii proboszcza kapłana Jana Opalę, jego zaangażowanie w życie powiatu, miasta i gminy, dziękowali za owocną współpracę, o czym również napisał w swoim liście Minister Włodzimierz Karpiński. Goście złożyli życzenia, piękne prezent oraz kwiaty dla parafii na ręce proboszcza.

Komendant Policji przygotował dla najmłodszych niespodziankę – zaprezentował część sprzętu policyjnego - najnowszy radiowóz Alę Romeo oraz motocykl policyjny. Sprzęt cieszył się wielkim zainteresowaniem dzieci. Mogli wszystkiemu z bliska się przyjrzeć.

Młodzież rozdawała okolicznościowy folder, z historią parafii i Kościoła, który opracowała Joanna Wilczak. Wierni brali udział w loterii fantowej, zostali tradycyjnie poczęstowani wypiekami miejscowych parafianek. Gości zaproszono na obiad do domu parafialnego.

UczestniczkaPrzedstawiciele władz samorządowych oraz służb mundurowych Kazanie wygłasza biskup M. Ludwik
Podziękowania wyraża probosz parafii - kapłan M. Jan Procesja z Przenajświętszym Sakramentem
Parafialna orkiestra dęta ze Strykowa Okadzenie nowo konsekrowanego ołtarza w kaplicy bocznej
Akademia w wykonaniu dzieci Listy gratulacyjne i przemówienia gości
Słowa uznania dla parafii przekazuje Wiceminister Obrony Narodowej - p. Czesław Mroczek

Foto - A.G.