Niedziela Palmowa

17 kwietnia 2011

Dzieci Hebrajskie, niosąc oliwne gałązki, wyszły naprzeciw Panu, wołając i mówiąc: Hosanna na wysokości. Dzieci Hebrajskie słały sukniami drogę i wołały mówiąc: Hosanna Synowi Dawidowemu. Błogosławiony który idzie w Imię Pańskie.

(z liturgii poświęcenia palm)

17 kwietnia obchodziliśmy Niedzielę Palmową – święto upamiętniające uroczysty wjazd Chrystusa do Jerozolimy, który był wypełnieniem proroctwa Zachariasza „Wesel się bardzo, córko Syońska, wykrzykuj córko Jeruzalem. Oto król twój przyjdzie tobie sprawiedliwy i Zbawiciel ubogi, siedzący na osiołku…” (Zach 9,9)

W płockiej Świątyni Miłosierdzia i Miłości odprawiona została uroczysta Msza Święta, której przewodniczył Biskup Maria Ludwik Jabłoński. Sumę poprzedziło poświęcenie palm. Tradycyjnie tego dnia wierni przybyli z palmami – symbolizującymi odradzające się życie i zwycięstwo nad księciem ciemności.