Plurimos annos dla kapł. M. Pawła Rudnickiego

15 października 2011

15 października 2011 r. w Collegium Śniadeckiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbyła się sesja naukowa „Człowiek i Wszechświat” dla uhonorowania Ks. Prof. Konrada Rudnickiego w 85-rocznicę Jego urodzin. Sesję zorganizowały pospołu Astronomia Nova oraz Obserwatorium Astronomiczne UJ w Krakowie. W sesji udział wzięli m.in. wykładowcy akademiccy z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Warto wymienić takie osobostości jak Virginia Trimble (interesujący referat „Nor Yet the Last to Leave the Old Aside“), ks. Michał Heller („Cosmic Environment of Life“), Piotr Flin, Stanisław Obirek, Rudolf Klimek („Dekalog jako teleologiczny program Świętej Trójcy w stworzeniu świata”), br kapł. M. Daniel Mames („Zagadnienie inspiracji goetheanistycznych dla metodologii nad historią edukacji“). Dostojny Jubilat wygłosił wykład na temat „Goetheanizm jako pomost pomiędzy teologią a naukami przyrodniczymi“.

W Sesji wzięło udział ponad 90 osób. Część naukowa obejmowała 8 wykładów, wykazanych w powyższym programie oraz 12 przyczynków, rozdawanych uczestnikom w postaci tekstów.

Zarys dorobku Jubilata odzwierciedlały liczne (ok. 25) książki wystawione w gablocie oraz dziesiątki reprintów różnych publikacji naukowych w rozmaitych językach (angielski, rosyjski, niemiecki, ukraiński, polski). Uczestnicy Sesji mogli sobie zabrać interesujące ich reprinty. Podczas otwarcia Sesji Jubilat otrzymał listy gratulacyjne i upominki w postaci książek, kwiatów i słodyczy od Astronomii Novej, Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii oraz od Obserwatorium Astronomicznego UJ.

Przerywnik muzyczny, podczas jednej z przerw między wykładami, obejmował dwa utwory: kompozycja młodzieńcza (14 lat) Konrada Rudnickiego „do Lusi” oraz kompozycja Dawida Rudnickiego „Entropia”. Utwory zostały wykonane na fletach i na klawesynie przez krakowskich artystów: Kamilę Owsianików i Dawida Rudnickiego (organisty naszej placówki w Krakowie).

W niedzielę 16 października odprawiona została msza święta w intencji Jubilata i Jego przyjaciół w kościele Św. Marcina przy ulicy Grodzkiej 58 w Krakowie.

na podstawie: www.astronomianova.org