Prośba o pomoc dla Patryka

Sierpień 2011

Nasz syn, Patryk, urodził się 02.04.2011 r. w 25 t.c. z wagą urodzeniową 900g. Rozpoznano u niego m.in. ciężką postać dysplazji oskrzelowo-płucnej, wylew dokomorowy IVo po stronie lewej i uszkodzenie wzroku na skutek retinopatii wcześniaków 5 stadium OPL, wymagającej leczenia operacyjnego. W perspektywie czasu będzie miał kilka razy w miesiącu wizyty u różnych lekarzy specjalistów oraz długą rehabilitację.

Powinien być zaszczepiony lekiem o nazwie Synagis. Stosuje się go w celu zapobiegania infekcjom dolnych dróg oddechowych: zapalenie płuc, oskrzeli i oskrzelików. Infekcje zagrażają zdrowiu i życiu Patryka.

Następnie kolejny pobyt w szpitalu. OIOM. Respirator. Lek na receptę, podaje się go w dawce 15mg/kg masy ciała raz w miesiącu co miesiąc – 5 razy podczas 1 sezonu spodziewanego zagrożenia zakażeniem RSV (od listopada do kwietnia). NFZ refunduje szczepienie dla dzieci urodzonych po 1.05. 1 dawka kosztuje ok. 5000 zł (5*5000=25000 - całkowity koszt leczenia).

Kto chce i może nam pomóc, podaję nr konta bankowego, udostępnionego w celu gromadzenia środków pieniężnych na leczenie i rehabilitację, na które można wpłacać darowizny:

Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa
61 1060 0076 0000 3310 0018 2660
(dopisek: 15077 Łokietek Patryk – darowizna na pomoc i ochronę zdrowia)

Za każdą udzieloną pomoc dziękujemy w imieniu Patryka i jego rodziców, Moniki i Krzysztofa Łokietek, Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

Liczy się KAŻDA złotówka!

Dziękujemy w imieniu Patryka. Monika i Krzysztof Łokietek.
(Wola Polska 11a, 05-306 Jakubów, tel. 797-299-033)