90 rocznica śmierci św. Marii Franciszki Kozłowskiej

23 sierpnia 2011

We wtorek, 23 sierpnia, w Święto Krwi Przenajdroższej Zbawiciela i Ofiary Mateczki, wspominaliśmy 90-tą rocznicę śmierci św. Marii Franciszki Kozłowskiej.

Zgodnie z tradycją, mieszkańcy klasztoru, wczesnym rankiem od godziny 4:00 do 5:00 odprawili Adorację Przenajświętszego Sakramentu, podczas której czytane były fragmenty Dzieła Wielkiego Miłosierdzia mówiące o ostatnich chwilach życia Mateczki i o Jej Ofierze. Szczególnym momentem była godzina 4:33, w tym bowiem czasie Mateczka oddała Bogu ducha.

O godzinie 11:00 odprawiona została uroczysta Msza Święta, której przewodniczył Biskup Naczelny M. Ludwik Jabłoński. Podczas nabożeństwa obecni byli m. in.: kapłan M. Stefan, kapłan M. Mirosław, diakon M. Dominik oraz grupa młodzieży z diecezji śląsko-łódzkiej. W wygłoszonej nauce, Biskup Naczelny podkreślił znaczenie ofiary i cierpień Mateczki dla naszego Kościoła, a także przypomniał historię ustanowienia święta Krwi Przenajdroższej oraz wyjaśnił wiernym znaczenie przyjmowania Komunii Świętej pod postaciami Chleba i Wina.

Wieczorem o 17:00 odprawione zostały Nieszpory, którym przewodniczył diakon M. Dominik. Po modlitwie rozpoczęła się uroczysta Adoracja Przenajświętszego Sakramentu, na którą przybyła duża grupa młodzieży z parafii w Dobrej, pod przewodnictwem kapłana M. Szczepana. Na początek do zgromadzonych przemówił Biskup Naczelny, który podkreślił rolę Adoracji Przenajświętszego Sakramentu w życiu społeczności mariawickiej. Podczas Adoracji czytane były rozważania o eucharystycznej obecności Pana Jezusa, o powołaniu do Mariawityzmu oraz o Miłosierdziu Bożym. W czasie Adoracji śpiewane były pieśni eucharystyczne, o Sercu Pana Jezusa, a także ku czci św. M. Franciszki. Adoracja była przygotowana i prowadzona przez młodzież pod kierunkiem diakona M. Dominika.

Po błogosławieństwie Przenajświętszym Sakramentem, pielgrzymi udali się na werandę, aby przy blasku palących się zniczy wysłuchać zapisków świadków ostatnich chwil życia Mateczki, mówiących o Jej cierpieniach. Całość uświetnił wiersz biskupa M. Filipa pt. „Ofiara i pogrzeb Marii Franciszki”. Następnie młodzież udała się do celki Mateczki, w której mogli oglądać pamiątki po Naszej Świętej Matce oraz fotografie z Jej życia.

Ważnym przeżyciem dla każdego mariawity, była osobista modlitwa przy grobie św. Marii Franciszki, w dniu 90-tej rocznicy Jej śmierci. Modlitwa ta w szczególny sposób wyraża wdzięczność Bogu za ofiarowane światu Dzieło Wielkiego Miłosierdzia.

Br. M. Felicjan