Uroczystość parafialana w Sobótce Nowej

25 września 2011

W niedzielę 25 września 2011 r. w parafii śś. Mateusza Apostoła Ewangelisty i Rocha w Nowej Sobótce obchodzono uroczystość parafialną. O godzinie 12.00 rozpoczęła się Suma celebrowana przez ordynariusza Diecezji śląsko – łódzkiej, o. bpa M. Włodzimierza Jaworskiego. Obecny był również zastępca biskupa diecezjalnego - bp M. Bernard Kubicki, który wygłosił naukę przed spowiedzią ogólną. Przybyli także kapłani: M. Kazimierz Kaczmarski ze Strykowa, M. Szczepan Orzechowski z Dobrej, M. Robert Żaglewski z Woli Cyrusowej oraz M. Stanisław Bankiewicz z Grzmiącej. Nie zabrakło braci kleryckiej z seminarium – br. dk. M. Dominika Millera i br. M. Felicjana Szymkiewicza. Nadmienić warto obecność wójta Gminy Grabów, p. Ryszarda Kostrzewskiego, który każdego roku zaszczyca swoją obecnością parafian sobótkowskich.

Tegoroczne święto miało szczególne znaczenie dla społeczności sobótkowskiej. Podczas liturgii bp M. Włodzimierz ogłosił nowego proboszcza parafii – kapł. M. Daniela Mamesa. Ojciec Biskup podziękował dotychczasowemu duszpasterzowi sobótkowskich parafian, kapł. M. Stanisławowi, za trzyletnią posługę, życząc błogosławieństwa Bożego w dalszej pracy kapłańskiej.

Po nauce wygłoszonej przez bpa M. Włodzimierza, ze świątyni wyruszyła procesja z Przenajświętszym Sakramentem, którą prowadził bp M. Bernard w asyście br. dk. M. Dominika i br. M. Felicjana. Nabożeństwo zakończyło się odśpiewaniem hymnu św. Ambrożego „Ciebie Boga chwalimy” oraz „O Maryjo, niebios Pani”.

Po liturgii przed kościołem koncertowała orkiestra parafialna pod batutą br. Jarosława Czerwczaka, której orkiestranci, wraz z chórem parafialnym pod kierunkiem br. organisty Ryszarda Zawadzkiego, przygotowali oprawę muzyczną Mszy św. Parafianie natomiast zapraszali przyjezdnych gości na posiłek w sali parafialnej, by nikt nie wracał do domu głodny. Tym bardziej, że wśród przyjezdnych była niemała grupa parafian z Mińska Mazowieckiego, czy Warszawy. Nie wymieniając przybyłych z okolicznych parafii, nadmienić należy, iż wśród pielgrzymów byli przedstawiciele parafii Piaseczno z mariawickiego Podlasia, a także Starcza z Małopolski.

Uroczystość parafialna zakończyła się Nieszporami, które odprawił br dk. M. Dominik.

Bartłomiej Wrażeń

Procesjonalne rozpoczęcie nabożeństwa
Biskup M. Bernad wygłasza naukę przed Komunią św.
Procesja z Przenajświętszym Sakramentem Orkiestra parafialna
Biskupi: M. Włodzimierz oraz M. Bernard z proboszczem - kapłanem M. Danielem