Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan,
nabożeństwo w Świątyni w Płocku

Styczeń 2011

Obchodny tegorocznego Tygodnia o Jedność Chrześcijan w Płocku rozpoczęły się Mszą Świętą, której przewodniczył w rzymskokatolickim kościele św. Jana Chrzciciela biskup płocki Piotr Libera. Homilię podczas liturgii wygłosił Biskup Naczelny naszego Kościoła, o. M. Ludwik Jabłoński.

W czasie tygodnia ekumenicznego duchowni i wierni z naszego Kościoła oraz Kościołów: Katolickiego Mariawitów, Rzymskokatolickiego, Prawosławnego i Ewangelicko – Augsburskiego, spotykali się na nabożeństwach odprawianych w cerkwi prawosławnej, kościele parafii ewangelickiej, kościołach rzymskokatolickich (św. Jana Chrzciciela, kaplicy Miłosierdzia Bożego oraz kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego).

Uroczysta Msza Święta, kończąca obchody tygodnia, celebrowana była 25 stycznia, w Świątyni Miłosierdzia i Miłości, przez Biskupa Naczelnego M. Ludwika. Naukę, na zaproszenie o. biskupa, głosił bp Piotr Libera. W nabożeństwie udział wziął rektor WSD w Płocku, ks. dr Mirosław Kosek oraz alumni seminarium. Obecni też byli diakoni M. Daniel i M. Dominik. Po Mszy św. odbyła się w refektarzu agapa zorganizowana przez naszą parafię w Płocku.

(MD)

Ewangelię św. czyta probosz parafii prawosławnej, ks. Eliasz Tarasiewicz Homilie wygłasza Bp Piotr Libera
Biskup M. Ludwik dziękuje duchownym i wiernym z różnych Kościołów za dar modlitwy
w czasie Tygodnia Modlitw o Jdność Chrześcijan w Płocku.