Międzynarodowa Konferencja Biskupów Starokatolickich

11 maja 2011

Biskup Naczelny gościem Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich.

Już po raz drugi przedstawiciel Kościoła Starokatolickiego Mariawitów brał udział w Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich (IBK).

W dniach od 8 do 12 maja, w holenderskim Amersfoort, odbyło się spotkanie Biskupów Starokatolickich. W spotkaniu udział wzięli biskupi z wszystkich Kościołów członkowskich Unii Utrechckiej. Obecni byli przedstawiciele Kościoła Starokatolickiego w Holandii, Kościoła Starokatolickiego w Niemczech, Kościoła Starokatolickiego Austrii, Kościoła Chrześcijańskokatolickiego w Szwajcarii, Kościoła Starokatolickiego w Republice Czeskiej i Kościoła Polskokatolickiego w RP. Na prawach obserwatorów w spotkaniu uczestniczyli też przedstawiciele Kościoła Anglikańskiego, Kościoła Episkopalnego w Stanach Zjednoczonych oraz Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w RP. Nasz Kościół, posiadający w Unii Utrechckiej status obserwatora, reprezentował Biskup Naczelny Ludwik M. Jabłoński, z tłumaczem br. Kamilem Zalewskim. W spotkaniu uczestniczyli również teolodzy z niektórych Kościołów.

Pierwszego dnia delegaci omawiali sprawy finansowe dotyczące Unii Utrechckiej. Podczas żywych dyskusji nie budził zastrzeżeń punkt wskazujący na dalszą koniecznością kontynuowania prac, a tym samym finansowania spotkań, Komisji ds. Dialogu pomiędzy Mariawitami i Starokatolikami. Biskup Naczelny poinformował Konferencję Biskupów Starokatolickich, o aktualnych wydarzeniach w Kościele i wyraził nadzieję, że dotychczasowe przeszkody na drodze do przywrócenia członkowstwa w Unii, zostaną usunięte w ramach toczącego się dialogu. Kolejnego dnia zaprezentowano kluczowe informacje o wydarzeniach, które miały miejsce w czasie ostatniego roku w poszczególnych Kościołach zrzeszonych w Unii Utrechckiej. Podczas jednego z posiedzeń przedstawiciel Kościoła Episkopalnego w USA bp Mike Klusmeyer przybliżył w sposób bardziej szczegółowy funkcjonowanie jego Kościoła w Stanach Zjednoczonych. Prof. Urs von Arx zaprezentował postępy w pracach nad wspólnym dla wszystkich kościołów członkowskich dokumentem, który porządkowałby relacje z Kościołem Rzymskokatolickim. Gościem jednego z kolejnych dni obrad był ks. prof. Viorel Ionita, p.o. sekretarza generalnego Konferencji Kościołów Europejskich (CEC). Przybliżył on dotychczasowy wkład CEC w tworzenie ruchu ekumenicznego, jak i przedstawił cele, jakie ta organizacja stawia sobie na przyszłość. Ostatniego dnia odbyły się obrady Komisji ds. Dialogu pomiędzy Anglikanami i Starokatolikami.

Korzystając z gościnności organizatorów członkowie delegacji mariawickiej mieli okazję pomodlić się w utrechtskiej Katedrze św. Gertrudy, miejscu, w którym przed ponad stu laty, z rąk biskupów starokatolickich, otrzymał sakrę pierwszy biskup mariawicki - Maria Michał Kowalski.

Uczestnictwo w tych spotkaniach pozwala nie tylko zapoznawać innych chrześcijan z ideą Dzieła Wielkiego Miłosierdzia, ale również daje nadzieję, że wspólny dialog w przewidywalnym czasie doprowadzi do ponownego przyjęcia Kościoła Starokatolickiego Mariawitów do Unii Utrechckiej.

K.Z.