Jubileusz 25-lecia kapłaństwa w Wiśniewie

30 lipca 2011

   30 lipca 2011 r. w kościele parafialnym w Wiśniewie, trzej Kapłani Jubilaci odprawili uroczystą Mszę św. dziękczynną z okazji 25-lecia kapłaństwa. Nabożeństwu przewodniczył kapłan M. Zbigniew Nawara, proboszcz parafii, w asyście kpł. M. Zenona Miklusa oraz kpł. M. Wiesława Kowalczewskiego. Duchowni zostali wyświęceni przez ówczesnego Biskupa Naczelnego M. Tymoteusza Kowalskiego w Cegłowie.

W uroczystości wzięli udział - Biskup Naczelny M. Ludwik Jabłoński, bp M. Włodzimierz Jaworski z Łodzi oraz Kapłani z bliższych i dalszych parafii. Kazanie wygłosił bp M. Ludwik, który również złożył Jubilatom życzenia - zdrowia oraz Bożego błogosławieństwa na dalsze lata pracy kapłańskiej.

W czasie Mszy św. śpiewał chór parafialny i grała orkiestra dęta, która przybyła z parafii Wola Cyrusowa.

Po nabożeństwie odbyła się akademia, po której licznie zgromadzeni parafianie i przybyli z innych parafii wierni, złożyli Kapłanom życzenia z okazji srebrnego Jubileuszu.

(J.K.)


Biskup M. Ludwik składa życzenia Kapłanom Jubilatom
Nabożeństwo zakończyła procesja z Przenajświętszym Sakramentem Duchowni podczas okolicznościowej akademii

foto: A.G