Jubileusz 25-lecia kapłaństwa w Żarnówce

6 sierpnia 2011

Święto parafialne w Żarnówce

Może wtedy, gdy wszedłeś w ciszę kościoła z rozpędzonej na oślep ulicy. Może wtedy, gdy pola śpiewały kłosami zbudzone wschodem słońca... Może wtedy, gdy w oczy dziecka spojrzałeś, w których niebo się jasne odbija. Może wtedy, gdy w wieczór majowy ludzie śpiewali Zdrowaś Maryja... Może wtedy, gdy wiatru powiew, serce Twe szept Pana serdeczny słyszało: Pójdź za Mną! Pójdź za Mną – żniwo bieleje a robotników wciąż jeszcze mało...”

Dnia 6.08.2011 roku odbyło się doroczne Święto Przemienienia Pańskiego w naszej parafii. Uroczystość miała tym bardziej doniosły charakter, gdyż zbiegła się z jubileuszem 25-lecia kapłaństwa naszego proboszcza kapłana M. Wiesława Kowalczewskiego. Mszę świętą, która rozpoczęła się o godz. 11.00 celebrował Biskup Naczelny M. Ludwik Jabłoński w asyście Jubilatów: naszego proboszcza kapłana M. Wiesława, kapłana M. Zbigniewa i kapłana M. Zenona. W nabożeństwie uczestniczyli również: biskup M. Roman Nowak oraz kapłani z sąsiednich i dalszych parafii. Wzniosłego charakteru uroczystości dodawała gra orkiestry dętej z Dobrej, przeplatana ze śpiewem chóru parafialnego.

Po Mszy świętej odbyła się krótka akademia w wykonaniu dzieci i młodzieży naszej parafii, które dziękowały kapłanowi za dotychczasową pracę duszpasterską i życzyły dużo zdrowia na dalsze lata pracy. Następnie złożyli życzenia: Biskup Naczelny, Wójt Gminy Grębków - Bogdan Doliński, Rada Parafialna, dyrektorzy szkół, w których Kapłan pracuje, nauczyciele oraz parafianie i inni zaproszeni goście.

Na koniec wzruszony Jubilat podziękował wszystkim za przybycie na uroczystość i serdeczne życzenia. Następnie zaprosił wszystkich na skromny poczęstunek przegotowany przez parafianki.

Irena Kołak
Kazanie wygłasza Biskup M. Ludwik
Procesja z Przenajświętszym Sakramentem
Duchowni podczas okolicznościowej akademii
Biskup M. Ludwik z Jubilatem - kapłanem M. Wiesławem

Foto - A.G.