Adoracja w Świątyni

6 kwietnia 2012

W Wielki Piątek młodzież z parafii: Dobra, Grzmiąca i Lipka oraz Wiśniewa wraz z proboszczem - kapł. M. Zbigniewem, zgromadziła się w Świątyni w Płocku, aby adorować Chrystusa, obecnego w Eucharystii. Wspólna modlitwa młodzieży w ten wyjątkowy dzień, upamiętniający zbawczą śmierć Pana Jezusa, trwała do północy.

Taka postawa młodych wyznawców naszego Kościoła, niech będzie zachętą dla pozostałych, aby nie zapominali o czci dla Zbawiciela, który pozostał z nami, aż do skończenia świata.