Modlitwa przed egzaminem dojrzałości

28 kwietnia 2012

W sobotę, 28 kwietnia, w Świątyni Miłosierdzia i Miłości w Płocku, odbyła się wspólna modlitwa przed egzaminem dojrzałości. Pielgrzymka rozpoczęła się uroczystą Mszą Świętą, którą odprawił Biskup Naczelny M. Ludwik Jabłoński. Z młodzieżą maturalną przybyli także kapłani: M. Krzysztof, M. Zbigniew oraz M. Stanisław. Obecni byli również bracia klerycy: subdiakon M. Felicjan i br. Michał. Na zakończenie nabożeństwa, do zgromadzonych przemówił Biskup Naczelny, który nawiązał do jubileuszu 150-lecia Narodzenia św. Marii Franciszki. Podkreślił znaczenie adoracji Przenajświętszego Sakramentu w życiu codziennym mariawitów. Przypomniał słowa psalmisty „Wszystka ziemia, niech Cię adoruje i błaga”, które powinny stać hasłem wszystkich czcicieli Jezusa Eucharystycznego.

Po nabożeństwie młodzież udała się do refektarza, gdzie mogli spożyć gorący posiłek. Maturzyści mieli możliwość poznania się i zaprezentowania swoich życiowych celów. Następnie odbyła się dyskusja młodzieży z duchowieństwem, dotycząca tożsamości wyznaniowej i zagrożeń, które czyhają na nich w świecie.

Na zakończenie pobytu przy Świątyni, młodzież odprawiła adorację Przenajświętszego Sakramentu, której przewodniczył br. subdiakon M. Felicjan. W tym niezwykle ważnym miejscu, w którym według Objawień danych Założycielce Mariawityzmu, „Pan Jezus obiecał wysłuchać wszystkich naszych modlitw i próśb o ile będą zgodne z Wolą Bożą”, maturzyści mogli prosić o potrzebne dla nich łaski związane z ich przyszłością.

Modlitwę zakończono wspólnym odśpiewaniem hymnu „Nie rzucim Dzieła”.

(M.F.)