119. rocznica Objawienia Dzieła Wielkiego Miłosierdzia

2 sierpnia 2012

Jak Święty Franciszek w dzień Przenajświętszej Panny Maryi Anielskiej otrzymał wielką łaskę dla ludzi, tak i tobie w ten dzień oznajmione zostało wielkie Miłosierdzie dla świata, ten dzień ma być początkiem zawiązku Maryawitów.” - Słowa Pana Jezusa skierowane do Mateczki 2 sierpnia 1893 roku.

W czwartek 2 sierpnia 2012 roku, w 119 rocznicę Objawienia Dzieła Wielkiego Miłosierdzia mariawici z różnych stron Polski przybyli do Świątyni Miłosierdzia i Miłości w Płocku, aby podziękować Panu Bogu za tą wielką łaskę dla ludzi i świata. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą, celebrowaną przez Biskupa Naczelnego M. Ludwika Jabłońskiego, w asyście kapłana M. Krzysztofa Czyżewskiego i M. Gabriela Grabarczyka. Obecni byli również: biskup M. Roman Nowak i kapłan M. Łukasz Kaczorek.

W nauce skierowanej do wiernych Biskup Naczelny nawiązał do Ewangelii Świętej przypadającej na tą uroczystość: „A ten jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie samego Boga prawdziwego, i którego posłałeś Jezusa Chrystusa.” Dzieło Wielkiego Miłosierdzia umożliwia nam łatwiejsze poznanie żywego i prawdziwego Pana Jezusa obecnego w Przenajświętszym Sakramencie Ołtarza, i wskazuje na potrzebę Adoracji i Komunii Świętej, która jest pokarmem dla naszych dusz. Biskup w swej nauce wyjaśnił znaczenie Dzieła Wielkiego Miłosierdzia dla świata i wspomniał, że jest ono fundamentem odrodzenia duchowego Kościoła.

Na zakończenie Sumy odśpiewany został dziękczynny hymn: Ciebie Boga chwalimy. Uroczystość uświetniła gra na organach brata Sławomira Torbusa, który razem z wiernymi, śpiewał pieśni związane ze świętem Matki Bożej Anielskiej i rocznicą objawienia światu Dzieła Wielkiego Miłosierdzia.

Po nabożeństwie duchowieństwo i przybyli goście spotkani się w refektarzu klasztornym na obiedzie. Wierni mieli także możliwość zwiedzenia Celki Mateczki oraz wystawy zdjęć związanych z osobą św. Marii Franciszki Kozłowskiej. Wiele osób modliło się przy grobie Założycielki. Pielgrzymi błagali Pana Jezusa Utajonego w Przenajświętszym Sakramencie o nawrócenie i miłosierdzie dla świata. Uroczystości zakończyły odśpiewane nieszpory. Szczególnie wymowne w tym dniu były słowa jednej z antyfon: „Przyjęliśmy Boże, Miłosierdzie Twoje, pośród Kościoła Twojego. Alleluja”. Po nieszporach odbyła się modlitwa za zmarłych biskupów, kapłanów i siostry zakonne. Wiele osób pozostało jeszcze w Świątyni, aby uwielbiać Eucharystycznego Pana i dziękować Mu za miłosierdzie okazane światu we czci Przenajświętszego Sakramentu i Pomocy Maryi.

Br. M. Felicjan

Objawienia św. Marii Franciszki Kozłowskiej
- fragment z „Dzieła Wielkiego Miłosierdzia”, 1922 r. - (więcej)
foto: R.J.