Adoracja młodzieżowa w Świątyni w Płocku

29 marca 2013

W Wielki Piątek, w Świątyni Miłosierdzia i Miłości w Płocku, odprawiała Adorację Przenajświętszego Sakramentu młodzież z Wiśniewa wraz z proboszczem - kapłanem M. Zbigniewem. Była też obecna młodzież z innych parafii mariawickich, zwłaszcza z okolic Łodzi.

Młodzi wyznawcy naszego Kościoła, rozpoczęli modlitwę od godz. 20 natomiast zakończyli po północy, błagając utajonego Pana o miłosierdzie i łaski potrzebne dla młodzieży, wiernych Kościoła Mariawickiego oraz dla Całego Świata.
(R.J.)