Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła

29 czerwca 2013

29 czerwca, w uroczystość Apostołów św. Piotra i św. Pawła w Świątyni w Płocku, została odprawiona uroczysta Msza św. Na nabożeństwie obecni byli wykładowcy oraz słuchacze zakończonego Kursu Teologicznego, przygotowującego obecnych i przyszłych katechetów. W czasie Mszy św. Biskup Naczelny M. Ludwik Jabłoński udzielił święceń diakonatu br. subdiakonowi M. Felicjanowi Szymkiewiczowi.

Obecni byli kapłani: M. Fidelis Kaczmarski z Wierzbicy, M. Karol Babi wraz z parafianami warszawskimi, M. Jan Opala z Mińska Mazowieckiego, M. Stanisław Bankiewicz z Grzmiącej, M. Łukasz Kaczorek z Warszawy, M. Daniel Mames z Nowej Sobótki oraz M. Dominik Miller z Leszna, a także parafianie płoccy.

Bratu diakonowi M.Felicjanowi oraz wszystkim katechetkom i katechetom życzymy Bożego błogosławieństwa w pracy dla dobra Mariawityzmu.

Litania do Wszystkich Świętych, leżący krzyżem br. subdiakon, z przodu archidiakon - kapłan M. Karol Biskup Naczelny wręcza diakonowi Pismo Święte
Uczestnicy zakończonego Kursu Teologicznego

(R.J.)