XVII Pielgrzymka Dzieci Pierwszokomunijnych

8 czerwca 2013

8 czerwca br. odbyła się XVII Pielgrzymka Dzieci Pierwszokomunijnych do Świątyni Miłosierdzia i Miłości w Płocku. Przybyły dzieci z rodzicami oraz kapłanami i katechetami, aby podziękować Panu Bogu za łaskę przyjęcia po raz pierwszy Pana Jezusa w Komunii Świętej. W Kościele Starokatolickim Mariawitów nie tylko duchowni, ale wszyscy wierni, począwszy od dzieci pierwszokomunijnych, mogą zgodnie z wolą Chrystusa przyjmować Komunię Świętą pod dwiema postaciami: chleba i wina.

Kto pożywa Moje Ciało i pije Moją krew, pozostanie we Mnie, a Ja w nim” (J6.56)

Uroczystą Mszę św. odprawił Biskup Naczelny – M. Ludwik Jabłoński, w czasie której udzielił wszystkim dzieciom Komunii Świętej i wygłosił okolicznościowe kazanie. Wspólna modlitwa obecnych w Świątyni, była uwielbieniem Utajonego Pana, obecnego w Sakramencie Eucharystii.

Po nabożeństwie dzieci i pozostali pielgrzymi spożyli posiłek, przygotowany przez mieszkańców klasztoru. Tak, jak w latach ubiegłych, pielgrzymi nawiedzili miejsca związane z życiem Założycielki Mariawityzmu – św. Marii Franciszki Kozłowskiej i zapoznali się z historią Świątyni oraz Klasztoru.

Tradycyjnie w czasie pobytu najmłodsi wyznawcy naszego Kościoła, zaprezentowali krótki program artystyczny, dotyczący Mariawityzmu i jego powołania.

Wspólna Adoracja Przenajświętszego Sakramentu, którą odprawił kapłan M. Zbigniew z Wiśniewa, zakończyła tegoroczną pielgrzymkę. Na zakończenie, Biskup Naczelny życzył wszystkim, powracającym do swoich parafii, błogosławieństwa Bożego i nieustającej pomocy Matki Bożej.

Biskup Naczelny w asyście kapłana M. Krzysztofa (z lewej) oraz M. Jana (z prawej)
Kapłani przystępujący do Komunii Świętej.
Komunia Święta przyjmowana przez dzieci
Bp M. Ludwik wygłasza kazanie

(R.J.)