Zmarł ks. bp Antoni M. Roman Nowak

16 listopada 2013

„Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto wierzy we Mnie, choćby i umarł, będzie żył.” (J 11,25)


16 listopada 2013 roku w Raszewie, zmarł w wieku 82 lat Biskup Antoni Maria Roman Nowak.

Biskup M. Roman urodził się w Dobrej, 16 listopada 1931 roku. Święcenia kapłańskie otrzymał 4 października 1958 roku, w Świątyni Miłosierdzia i Miłości w Płocku. Szafarzem sakramentu kapłaństwa był ówczesny Biskup Naczelny Jan Maria Michał Sitek. 20 listopada 1983 roku Biskup M. Roman został wyświęcony na biskupa, razem z Biskupem Zdzisławem Marią Włodzimierzem Jaworskim. Uroczystości odbyły się w Katedrze Mariawickiej w Płocku, a głównym konsekratorem był ówczesny Biskup Naczelny Stanisław Maria Tymoteusz Kowalski. Biskup M. Roman przez wiele lat był proboszczem Parafii w Żarnówce. Od 1983 do 1992 roku był Biskupem Diecezji lubelsko – podlaskiej. W latach 1986 – 1992 pełnił funkcję proboszcza Parafii w Cegłowie. Od 1992 roku, ze względu na stan zdrowia, zamieszkał przy Świątyni w Płocku. Przez ostatnie 15 lat swojego życia, jako rezydent mieszkał w Parafii Raszewo, służąc Bogu i wiernym swoją modlitwą i pracą duszpasterską.

Pokój Jego duszy

Pogrzeb Śp. Brata Biskupa M. Romana odbył się w sobotę 23 listopada 2013 roku. Uroczystości rozpoczeły się o godzinie 10:00 Mszą św. w kościele parafialnym pw. św. Anny w Raszewie Dworskim. Następnie trumna ze Zmarłym została przewieziona do rodzinnej parafii w Dobrej koło Łodzi, gdzie o godzinie 13.00 zostało odprawione nabożeństwo żałobne w kościele pw. św. Jana Chrzciciela. Ciało Śp. Biskupa M. Romana złożono na cmentarzu parafialnym.

Uroczystości pogrzebowe w Raszewie Dworskim


Uroczystości pogrzebowe w Dobrej
fot. A. Glinka