Zmarł ks. prof. dr hab. Konrad M. Paweł Rudnicki

12 listopada 2013

„Błogosławieni umarli, którzy w Panu umierają. Tak - mówi Duch - niech odpoczywają od swoich trudów, bo ich czyny są z nimi" (Ap 14,13)


12 listopada 2013 r. w godzinach porannych, w wieku 87 lat , po 55 latach kapłaństwa, zmarł w Krakowie brat kapłan M. Paweł Rudnicki.

Przez 16 lat, aż do 1985 roku, był wikariuszem w parafii w Sosnowcu. Ostatnie Jego lata posługi kapłańskiej związane były z Krakowem, gdzie zorganizował wspólnotę wiernych i przez 28 lat prowadził pracę duszpasterską. Zmarły przez wiele lat był wykładowcą w Seminarium Duchownym w Płocku oraz w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Był autorem wielu publikacji zarówno kościelnych, jak i naukowych. W ostatnich latach (1998-2010) brał udział w Dialogu Teologicznym Kościoła Starokatolickiego Mariawitów z Kościołem Rzymskokatolickim.

Ks. prof. Konrad Rudnicki był także wybitnym astronomem. W roku 1949 ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim i rozpoczął karierę naukową. Przez wiele lat był profesorem na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także wykładowcą na innych polskich i zagranicznych uczelniach.

Pokój Jego duszy

Pogrzeb Śp. ks. M. Pawła Rudnickiego, odbył się we wtorek, 19 listopada o godz. 13:00 w Krakowie, na Cmentarzu Rakowickim.

* * *

Uroczystości pogrzebowe kapł. M. Pawła Rudnickiego odbyły się w dniu 19 listopada 2013 r. w Krakowie. Za zgodą kard. Stanisława Dziwisza, Msza św. pogrzebowa została odprawiona w świątyni rzymskokatolickiej na krakowskim Cmentarzu Rakowickim. Sumie przewodniczył Biskup Naczelny naszego Kościoła M. Ludwik Jabłoński w asyście bpa M. Bernarda Kubickiego, biskupa pomocniczego diecezji łódzko-śląskiej, i kapł. M. Ładysława Ratajczyka z Gniazdowa.

Po Mszy św. Biskup Naczelny przedstawił życiorys kapł. M. Pawła oraz przypomniał zasługi Zmarłego dla Kościoła Starokatolickiego Mariawitów. Głos zabrali również przedstawiciele krakowskiego środowiska ekumenicznego: ks. prof. dr hab. Łukasz Kamykowski (delegat kard. S. Dziwisza), ks. Roman Pracki z Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego (prezes krakowskiego oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej) oraz ks. Piotr Własinowicz z Kościoła Polskokatolickiego. Swoje słowo skierowali także m.in. przedstawiciele władz Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii oraz innych organizacji o zasięgu ogólnopolskim.

Egzekwiom przy doczesnych szczątkach Zmarłego przewodniczył bp M. Bernard, po których wyruszył kondukt żałobny. Przed złożeniem urny do grobu, w imieniu Rodziny kapł. M. Daniel Mames podziękował wszystkim przybyłym na uroczystości pogrzebowe, prosząc o modlitwę w intencji ś.p. kapł. M. Pawła oraz jego bliskich pozostających w żałobie.

M. D.

fot. A. Glinka