Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan - Warszawa

24 stycznia 2013

W Warszawie w tym roku centralne nabożeństwo ekumeniczne zostało odprawione w Katedrze praskiej Kościoła Rzymskokatolickiego. Uroczystej Mszy świętej przewodniczył abp Henryk Hoser, ordynariusz diecezji. Kazanie wygłosił bp Jerzy Samiec z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Wśród obecnych zwierzchników kościołów należących do PRE obecny był Biskup Naczelny naszego Kościoła, któremu towarzyszył kapłan M. Karol Babi proboszcz parafii mariawickiej w Warszawie. Obecni byli także biskupi rzymskokatoliccy: Krzysztof Nitkiewicz i Marek Stolarczyk.

W mariawickiej parafii w Warszawie nabożeństwo ekumeniczne zostało odprawione 24 stycznia. Mszę świętą odprawił bp M. Ludwik Jabłoński. Kazanie wygłosił ksiądz dziekan Henryk Dąbrowski z Kościoła Polskokatolickiego. We wspólnej modlitwie wzięli udział duchowni rzymskokatoliccy oraz duchowni Kościołów należących do Polskiej Rady Ekumenicznej. Należy podkreślić, że po raz pierwszy w nabożeństwie ekumenicznym, w mariawickim kościele w Warszawie, wziął udział abp Henryk Hoser, który przekazał ekumeniczne pozdrowienie. We Mszy świętej uczestniczyli duchowni naszego kościoła: M. Wiesław Kowalczewski, M. Jan opala, M. Dominik Miller oraz proboszcz parafii M. Karol Babi. Po nabożeństwie duchowni i wierni zostali zaproszeni na wspólną agapę.

Zwierzchnicy Kościołów Polskiej Rady Ekumenicznej w Katedrze praskiej


Ks. dziekan Henryk Dąbrowski z Kościoła Polskokatolickiego wygłasza kazanie
Abp Henryk Hoser przekazuje ekumeniczne pozdrowienie
Biskup M. Ludwik dziękuje za wspólną ekumeniczną modlitwę

(rj)