Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
Setna rocznica poświęcenia Świątyni w Płocku

15 sierpnia 2014

15 sierpnia 2014 roku na długo pozostanie w pamięci mariawitów, którzy przybyli na obchody 100-lecia poświęcenia Świątyni Miłosierdzia i Miłości w Płocku.

Uroczystości zostały poprzedzone całonocną adoracją Przenajświętszego Sakramentu prowadzoną przez młodzież, która wcześniej przez kilka dni przygotowywała klasztor na przyjazd pielgrzymów i zaproszonych gości. Od wczesnych godzin porannych, Katedra Mariawicka gromadziła pątników przybyłych z różnych stron Polski. Pierwsza Msza święta została odprawiona o godzinie 7:30 przez kapłana M. Mirosława Polkowskiego.

Uroczysta Suma rozpoczęła się o godzinie 10:00 procesjonalnym wejściem duchowieństwa mariawickiego, braci kleryków oraz przedstawicieli bratnich Kościołów chrześcijańskich. Przybył również kapłan M. Antoni Piekut z prowincji francuskiej Kościoła Starokatolickiego Mariawitów z Paryża oraz ks. Georg Blase z Kościoła Starokatolickiego w Niemczech. Dziękczynną Mszę św. celebrował Biskup Naczelny Kościoła Starokatolickiego Mariawitów – bp M. Ludwik Jabłoński, w koncelebrze bp. M. Włodzimierza Jaworskiego, bp. M. Bernarda Kubickiego oraz kapłanów.


Przebieg nabożeństwa uświetnił śpiew chóru parafialnego z Cegłowa oraz gra orkiestry dętej z Lipki, pod batutą Jakuba Pawlaka. Na organach grał brat Tadeusz Sadoch z Cegłowa.


Naukę po Ewangelii świętej wygłosił Arcybiskup Utrechtu Joris Vercammen, z Kościoła Starokatolickiego z Holandii, który odwołał się do osoby Najświętszej Maryi Panny. Wskazywał na Maryję, jako doskonały wzór wiary i wypełnienia woli Bożej.


Przed Komunią świętą słowo przygotowujące skierował biskup M. Włodzimierz Jaworski, który przypomniał o łaskach jakie otrzymała Świątynia od Pana Jezusa w Objawieniach Mateczki. Podczas Komunii świętej pieśni o Mateczce i Świątyni wykonał także chór młodzieży z naszego Kościoła. Po Sumie homilię wygłosił Biskup Naczelny M. Ludwik Jabłoński, odwołując się do historii budowy katedry mariawickiej, która w początkach nosiła wezwanie Nieustającej Adoracji i Ubłagania. Biskup Naczelny przypomniał podstawowe zadanie mariawitów: „uwielbienie Eucharystycznego Pana, źródło Miłosierdzia Bożego dla świata” którego skutkiem jest odrodzenie naszego życia.
Następnie swoje pozdrowienia przekazali przedstawiciele innych Kościołów. J. E. Metropolitę Sawę z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, reprezentował ks. protoprezbiter Anatol Szydłowski, dziekan Okręgu Warszawskiego i proboszcz parafii św. Marii Magdaleny w Warszawie, a także diakon katedry metropolitalnej Andrzej Dawidziuk. Ksiądz Protoprezbiter przekazał na ręce Biskupa Naczelnego ikonę św. Marii Magdaleny.

Kościół Ewangelicko-Augsburski reprezentował ks. dr Marcin Undas, radca diecezji warszawskiej i proboszcz parafii luterańskiej w Zgierzu. Odczytał on list w imieniu biskupa Jerzego Samca. „Katedra wraz z otaczającym ją kompleksem zabudowań służyła rożnym istotnym celom. Był tam szpital, klasztor, seminarium, ale nie tylko. Przez szereg lat Katedra gościła także miejscowych luteran, kiedy nie mieli oni własnego budynku kościelnego. Zatem Kościół Starokatolicki Mariawitów nie koncentrował się tylko na sobie, ale był i jest otwarty na wspieranie chrześcijan z innych denominacji, za co jestem szczególnie wdzięczny”. Przedstawiciel Kościoła Rzymskokatolickiego – ks. prof. Henryk Seweryniak przekazał pozdrowienia od Biskupa Płockiego Piotra Libery.

Następnie kapłan M. Karol Babi odczytał list gratulacyjny od Biskupa prof. Wiktora Wysoczańskiego, Zwierzchnika Kościoła Polskokatolickiego oraz Burmistrza Miasta-Gminy Stryków Andrzeja Jankowskiego. Biskup Wysoczański odnosząc się w liście do 100-lecia Świątynia napisał: „Kościół Starokatolicki Mariawitów przez te dziesięciolecia przeżywał wzloty i krzyżową drogę, ale wspierany Bożą opatrznością zawsze odważnie głosił misję Miłosierdzia Bożego (…). Zawsze byliście wierni tej misji służąc ofiarnie Bogu, ludowi Bożemu i Ojczyźnie.”

Na zakończenie w imieniu Prezydenta Miasta Płocka Andrzeja Nowakowskiego, jego zastępca Roman Siemiątkowki odczytał list. „Przez 100 lat swojego istnienia Świątynia była miejscem, w którym wierni znajdowali ukojenie i duchową pociechę w trudnych momentach życia. Otaczała ich tu zawsze atmosfera zrozumienia, szacunku do drugiego człowieka i miłości, w której umacniali swoją więź z Kościołem i Bogiem (…) Społeczność zgromadzona wokół Świątyni odegrała ważną rolę w życiu Płocka. Z pomocy, jaką świadczył szpital, ochronka czy kuchnia dla ubogich, korzystali nie tylko wierni, ale wszyscy potrzebujący” – napisał prezydent Płocka.Suma zakończyła się odśpiewaniem dziękczynnego hymnu „Ciebie Boga chwalimy.” Pomiędzy nabożeństwami wierni adorowali Pana Jezusa utajonego w Przenajświętszym Sakramencie, modlili się przy grobie Mateczki, zwiedzali Jej celkę oraz oglądali obrazy haftowane przez siostry mariawitki. W tym roku można było zakupić książkę „Świątynia Miłosierdzia i Miłości – święte miejsce mariawitów” napisaną przez kapłana M. Roberta Żaglewskiego. Po Sumie w ogrodzie klasztornym chór młodzieżowy śpiewał pieśni mariawickie i obozowe a orkiestra swoją grą umilała pielgrzymom pobyt w tym świętym miejscu.Podczas Nieszporów, które odprawiał kapłan M. Zbigniew Nawara, naukę o Wniebowzięciu Maryi wygłosił biskup M. Bernard Kubicki. W swoich słowach odwołał się do mariawickiego powołania do naśladowania życia Matki Najświętszej, które przyczynić ma się do odrodzenia duchowego całej ludzkości.

Był to wyjątkowy dzień dla wszystkich, którzy brali udział w uroczystościach 100. rocznicy konsekracji Świątyni. O powadze tego miejsca świadczy cytat z Dzieła Wielkiego Miłosierdzia zamieszczony na tegorocznej dekoracji: „Powiedział Pan Jezus, że od naszej Świątyni ma się rozpocząć to odbicie Nieba na ziemi…” (Dz.W.M. s. 93).

zdjęcia: T.K.