50 lat kapłaństwa i 35 lat posługi biskupiej
bpa André Le Bec

25 października 2014

W dniu 25 października 2014 r. w kościele Sainte Marie w Paryżu świętowano radosną rocznice 50 lat kapłaństwa i 35 lat posługi biskupiej biskupa André Le Bec.

Wielu wiernych przybyło modlić się z Ojcem Biskupem i dziękować Bogu za lata jego posługi duszpasterskiej. To uwielbienie Boga, było odpowiedzią na ten wielki dar, jakim jest kapłaństwo. Jest ono „miłością Serca Jezusa”, jak powiada Jan Vianey z Ars. Dlatego wiele łask możemy otrzymać w sprawowanej przez kapłanów Najświętszej Ofierze. Kapłan to ten, który dziękuje Bogu przez Najświętszą Ofiarę, ofiarę wonną na cześć samego Boga, Ciało i Krew Chrystusa. Kapłan to człowiek, który niesie nam Słowo Boże, w którym odkrywamy Boży zamysł. Kapłan jest człowiekiem, który gromadzi dzieci Boże, a tym samym konstytuuje Kościół.

Obecność naszych polskich braci w osobach o. bpa M. Bernarda i kapł. M. Daniela, francuskiej wspólnoty kapłańskiej reprezentowanej przez kapł. M. Antoniego, kapł. M. Georgesa i ks. Marc-Antoine z naszą siostrą M. Colombe była widzialnym znakiem jedności Kościoła Starokatolickiego Mariawitów. Jubileusz kapłaństwa i sakry bpa M. Andrzeja jest także okazją do modlitwy o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Musimy głosić światu Dzieło Wielkiego Miłosierdzia, które otrzymała św. Maria Franciszka. Musimy być wierni charyzmatowi mariawickiemu, adorując tron Baranka utajonego w Przenajświętszym Sakramencie. I dziękując Bogu za dary, które daje przez ręce kapłanów.