Komunikat z obrad Kapituły Generalnej Kościoła Starokatolickiego Mariawitów

26 sierpnia 2014

Dnia 26 sierpnia 2014 roku przy Świątyni Miłosierdzia i Miłości w Płocku, odbyła się II sesja Kapituły Generalnej Kapłanów Mariawitów. W czasie obrad Kapituła:

 • przyjęła do wiadomości oświadczenie Arcybiskupa Utrechtu z dnia 15 sierpnia 2014 roku, o niemożności przyjęcia Kościoła Starokatolickiego Mariawitów do Unii Utrechckiej w obecnym czasie, z powodu wewnętrznych problemów w naszym Kościele;
 • powołano komisję liturgiczną w składzie:
  kpł. M. Stanisław (przewodniczący), kpł. M. Zbigniew, kpł. M. Karol;
 • powołano komisję rewizyjną w składnie:
  kpł. M. Krzysztof (przewodniczący), kpł. M. Gabriel, kpł. M. Robert;
 • powołano komisję do utworzenia prawa wewnętrznego w składzie:
  bp M. Bernard , kpł. M. Krzysztof (przewodniczący) , kpł. M. Zbigniew, kpł. M. Wiesław;
 • powołano komisję do spraw zwołania synodu w składzie:
  kpł. M. Kazimierz, kpł. M. Karol, kpł. M. Daniel.
Kapituła Generalna uznała, że nastąpi włączenie osób świeckich do prac w poszczególnych komisjach, w trybie określonym przez Radę Kościoła.

Obrady zakończono wspólną modlitwą.