Komunikat ze spotkania Rady Kościoła
z przedstawicielami wiernych

9 sierpnia 2014

W dniu 9 sierpnia br. odbyło się w Warszawie spotkanie członków Rady Kościoła i przedstawicieli wiernych.

Uczestnicy przedyskutowali uwzględnienie na najbliższym posiedzeniu Kapituły Generalnej w dniu 26 sierpnia br. roku następujących zagadnień:

  • Rozszerzenie składu Komisji ds. Prawa Wewnętrznego o osoby świeckie i wyznaczenie terminów pracy tej Komisji;
  • Powołanie Komisji ds. Synodu mającej za zadanie przygotowanie tematyki i organizacji Synodu, przewidywanego na rok 2015;
Omawiano również postulat wiernych powierzenia decyzji dotyczącej członkostwa w Unii Utrechckiej przyszłemu Synodowi. Podtrzymano wolę dalszych spotkań i dyskusji.