Komunikat z obrad Kapituły Generalnej Kościoła Starokatolickiego Mariawitów

30 czerwca 2014

Dnia 30 czerwca 2014 roku, przy Świątyni Miłosierdzia i Miłości w Płocku, obradowała Kapituła Generalna, w której uczestniczyli wszyscy duchowni, w tym także z Francji. Obradom przewodniczył Biskup Naczelny M. Ludwik Jabłoński. Tradycyjnie przed rozpoczęciem Kapituły została odprawiona w Świątyni Msza Święta.

Biskup Naczelny, Biskup Andrzej Le Bec z Paryża i przewodniczący komisji, powołanych na poprzedniej Kapitule, złożyli sprawozdania. Podjęto decyzję o przedłużeniu na rok kadencji Biskupa Naczelnego i Rady Kościoła oraz Komisji ds. opracowania Prawa Wewnętrznego i Komisji Rewizyjnej. Omawiano ważne sprawy dotyczące życia Kościoła, w tym przyjęcia Kościoła Starokatolickiego Mariawitów do Unii Utrechckiej. Podjęto uchwałę o zwołaniu II sesji Kapituły w drugiej połowie sierpnia.

Obrady zakończono modlitwą.

Rada Kościoła na posiedzeniu w dniu 4 lipca br ustaliła termin II sesji Kapituły
na 26 sierpnia 2014 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY KOŚCIOŁA
BISKUP NACZELNY
bp M. Ludwik Jabłoński