Rezurekcja w płockiej Świątyni

19 kwietnia 2014

„A w wieczór sobotni, który świta na dzień pierwszy Szabatu, przyszła Maria Magdalena i druga Maria oglądać grób. I oto stało się wielkie drżenie ziemi. Albowiem Anioł Pański zstąpił z nieba, i przystąpiwszy odwalił kamień i siedział na nim. A było wejrzenie jego jako błyskawica, a odzienie jego jako śnieg. A od bojaźni stróże zostali przestraszeni i stali się jakoby umarli. A odpowiadając Anioł, rzekł niewiastom: Nie bójcie się wy, bo wiem, że Jezusa, który ukrzyżowany został szukacie: nie masz Go tu, albowiem powstał, jako powiedział”. Mt 28, 1 – 6.

W Wielką Sobotę, 19 kwietnia wieczorem, w płockiej Świątyni Miłosierdzia i Miłości, zgodnie z obowiązującą tradycją, została odprawiona uroczysta Rezurekcja pod przewodnictwem Biskupa Naczelnego naszego Kościoła – M. Ludwika Jabłońskiego. Obecny był także br. diakon M. Felicjan Szymkiewicz. Po obrzędzie otwarcia Grobu odbyła się wielkanocna procesja, w której wzięli udział płoccy parafianie oraz wierni przybyli z parafii w Dobrej. Wspomagali oni także br. Piotra Nowaka – alumna naszego seminarium, który uświetnił uroczystość grą na organach w odśpiewaniu Jutrzni. W świątecznej atmosferze wszyscy radośnie przeżywali największą Tajemnicę Kościoła, na której opiera się wiara chrześcijańska – Zmartwychpowstanie Jezusa Chrystusa.

„Przez Twoje święte Zmartwychpowstanie, Synu Boży, odpuścisz nam nasze zgrzeszenie. Wierzymy, żeś zmartwychpowstał i żywot nasz naprawił; od śmierci wiecznej nas zbawił, Swoją świętą Moc zjawił”.br. Paweł Wąsowski