Kościół Starokatolicki Mariawitów ponownie członkiem Unii Utrechckiej

5 kwietnia 2014

Doroczne obrady Międzynarodowej Konferencji Biskupów Kościołów Starokatolickich w Szwajcarii 30 III-04 IV 2014 r.

Biskupi Kościołów Starokatolickich UU na swym dorocznym posiedzeniu w Wislikofen koło Zurichu podjęli jednomyślnie decyzję o ponownym przyjęciu Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w poczet członków Unii Utrechckiej.

O ponowne przyjęcie do UU Kościoła Starokatolickiego Mariawitów postulowała Wspólna Komisja Dialogu powołana w 2007 roku, która swe prace zakończyła w 2013 r. Współprzewodniczącymi byli ze strony Kościoła Starokatolickiego Mariawitów Ks. Biskup M. Włodzimierz Jaworski, ze strony Unii Utrechckiej Ks. Biskup Dirk Schoon Bp Harlemu. Komisja Dialogu dokonała przeglądu doktryny Kościoła oraz sytuacji prawnej. Zapoznała członków Komisji z głównymi dokumentami Unii Utrechckiej i zaleciła dostosowanie ustroju kościelnego do obecnego Statutu Biskupów Starokatolickich zjednoczonych w Unii Utrechckiej z 2001 roku.

Obrady w Szwajcarii poświęcone były między innymi dialogom kościelnym prowadzonym zarówno z Kościołami Anglikańskimi i Szwedzkim Kościołem Luterańskim.

Podczas obrad sporo miejsca poświęcono przygotowaniom do obchodów 125. rocznicy powołania do życia Unii Utrechckiej, które odbędą się 20.09.2014 r. w Utrechcie. W obradach MKBS z ramienia Kościoła Starokatolickiego Mariawitów uczestniczyli księża biskupi M. Ludwik Jabłoński i M. Włodzimierz Jaworski.

Unię Utrechcką tworzą Kościoły starokatolickie: Austrii, Holandii, Niemiec, Szwajcarii, Czech i Polski. Obecnie Unia Utrechcka pozostaje w dialogu teologicznym z Kościołem Rzymskokatolickim, prowadzi też działalność misyjną w krajach azjatyckich.