Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
101. rocznica poświęcenia Świątyni Miłosierdzia i Miłości

15 sierpnia 2015

15 sierpnia 2015 roku, do Świątyni w Płocku przybyli licznie pielgrzymi ze wszystkich parafii. Obecni byli także ci mariawici, którzy mieszkają daleko od parafii mariawickich. Na uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i 101. rocznicy poświęcenia Świątyni, oprócz duchowieństwa i wiernych z Polski, przybyli nasi Bracia z Paryża. Obecny był Biskup M. Andrzej z kapłanami oraz innymi osobami, które pragną w przyszłości służyć naszemu Kościołowi na terenie Francji. Wielką radością było przybycie siostry zakonnej Marii Kolomby z Paryża, która kilka lat temu złożyła śluby zakonne i modlitwą, oraz pracą daje świadectwo umiłowania Mariawityzmu.

Pierwsze nabożeństwo - Mszę Świętą - odprawił kapłan M. Mirosław, a Sumę celebrował i kazanie wygłosił Biskup Naczelny M. Ludwik. W uroczystościach uczestniczyli wszyscy Biskupi, w tym Biskup-Elekt M. Karol, który na Nieszporach wygłosił kazanie.

Jak zawsze mariawici będąc w miejscu tak ważnym i świętym, jak Świątynia Miłosierdzia i Miłości, radują się i dziękują Panu Jezusowi za otrzymane łaski i proszą o błogosławieństwo, aby mogli dobrze wypełnić powołanie w Dziele Wielkiego Miłosierdzia.

„Pokój miejscom, w których przebywać będziesz.”- jedno z ośmiu błogosławieństw Trójcy Przenajświętszej, które usłyszała święta Maria Franciszka, gdy 30 grudnia 1902 roku w Lublinie, kończyła pisać Objawienia.
fot. A. Glinka

Zobacz także zdjęcia na stronie Parafii w Lipce: więcej
Występ Orkiestry Dętej z Parafii w Lipce: więcej