Święcenia diakonatu w uroczystość Matki Boskiej Różańcowej

10 października 2015

W dniu 10 października 2015 roku w Parafii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów pw. Matki Bożej Różańcowej w Sosnowcu przy ul. Rybnej 19, podczas Uroczystości Parafialnej, Biskup Naczelny M. Karol Babi udzielił święceń diakonatu Bratu subdiakonowi M. Fabianowi Wylazłowskiemu. Archidiakonem był kapłan M. Stanisław Bankiewicz, proboszcz parafii w Grzmiącej - rodzinnej parafii brata M. Fabiana.

Uroczystość zgromadziła licznie kapłanów i kleryków naszego Seminarium Duchownego, Rodziców i krewnych nowo wyświęconego oraz parafian i przyjezdnych gości, którzy zostali serdecznie przywitani i podjęci przez miejscowego proboszcza kapłana M. Antoniego Staroszyńskiego i Sosnowieckich parafian.
Kapłan M. Antoni Staroszyński wita przybyłych Gości na uruczystość Matki Bożej Różańcowej

Biskup Naczelny M. Karol Babi w czasie udzielania święceń diakonatu