Ekumeniczne poświęcenie kamienia węgielnego

5 grudnia 2015

W dniu 5 grudnia 2015 roku w Warszawie miało miejsce uroczyste poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę nowej świątyni Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego pod wezwaniem Hagia Sophia - Mądrości Bożej. Biskup Naczelny M. Karol Babi uczestniczył w tej uroczystości na zaproszenie Arcybiskupa Sawy Prawosławnego Metropolity Warszawy i całej Polski. Ceremonii poświęcenia przewodniczył Jego Świątobliwość Świątobliwy Bartłomiej, Arcybiskup Konstantynopola Nowego Rzymu, Patriarcha Ekumeniczny.

W uroczystości wzięli udział liczni przedstawiciele Kościoła Prawosławnego, Kościoła Rzymskokatolickiego, oraz Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej. Prezydent Polski przesłał na tę okoliczność specjalny list podkreślając w nim, że „nowopowstająca cerkiew na warszawskim Ursynowie jest świadectwem żywotności i dynamizmu Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, tak w wymiarze duchowym i jak i doczesnym”. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP i władz lokalnych.

Cerkiew zostanie wzniesiona na granicy Warszawy z gminą Lesznowola, po prawej stronie ul. Puławskiej jadąc w kierunku Piaseczna, jako wotum wdzięczności Panu Bogu i znak ugruntowania Kościoła Prawosławnego w Polsce.
fot. Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny
fot. A. Glinka