Komunikat z I sesji Kapituły Generalnej

30 czerwca 2015

Na I sesji Kapituły Generalnej, obradującej 30 czerwca 2015 r. w Płocku, pod przewodnictwem Biskupa Naczelnego M. Ludwika Jabłońskiego wybrano na biskupa elekta kapł. Marka M. Karola Babi, proboszcza parafii warszawskiej i ustalono termin konsekracji na dzień 29 sierpnia 2015 r. w Świątyni Miłosierdzia i Miłości w Płocku. Podjęto decyzję o udzieleniu święceń prezbiteratu br. dk. Mateuszowi M. Felicjanowi Szymkiewiczowi w dniu 1 sierpnia 2015 r. w Płocku.

Kapituła ustaliła:
- rozszerzenie Komisji Prawa Wewnętrznego o dwóch kapłanów, M. Jana Opalę i M. Dominika Millera oraz osobę świecką – prawnika. Termin opracowania prawa wewnętrznego ustalono na koniec października 2015 roku;
- w nawiązaniu do końcowego komunikatu, kończącego dialog między Kościołem Rzymskokatolickim a Kościołem Starokatolickim Mariawitów, Kapituła uchwaliła, że Objawienia Dzieła Wielkiego Miłosierdzia są fundamentalne dla Kościoła, stanowią część doktryny Kościoła, choć nie są ujęte w ramy dogmatyczne.

Kapituła Generalna podjęła uchwałę, że podpisanie komunikatu w dniu 1 kwietnia 2014 w Wislikofen o wejściu do Unii Utrechckiej, było jedynie początkiem procedury i podpisujący mieli świadomość, że jest ono uzależnione od dalszej decyzji Kapituły. Okoliczności spowodowały, że ten proces został zatrzymany do decyzji Synodu.

Termin zwołania Synodu zostanie wyznaczony na II sesji Kapituły, która odbędzie się 31 sierpnia 2015 r. w Płocku. Wówczas nastąpi wybór Biskupa Naczelnego i Rady Kościoła.

Obrady zakończono modlitwą.

Biskup Naczelny Kościoła Starokatolickiego Mariawitów
M. Ludwik Jabłoński