Komunikat z II sesji Kapituły Generalnej

31 sierpnia 2015

Dnia 31 sierpnia 2015 roku przy Świątyni Miłosierdzia i Miłości w Płocku, odbyła się II sesja Kapituły Generalnej Kapłanów Mariawitów.

Z racji upływu kadencji Biskupa Naczelnego i Rady Kościoła wybrano na urząd Biskupa Naczelnego - Biskupa Marka M. Karola Babi. Na zastępcę Biskupa Naczelnego wybrano Biskupa Piotra M. Bernarda Kubickiego. Kapituła Generalna udzieliła wotum zaufania Biskupowi Zdzisławowi M. Włodzimierzowi Jaworskiemu jako Ordynariuszowi Diecezji śląsko-łódzkiej. Na urząd Biskupa Diecezji lubelsko-podlaskiej z siedzibą w Wiśniewie wybrano Biskupa Michała M. Ludwika Jabłońskiego.

Kapituła dokonała wyboru nowej Rady Kościoła. W skład Rady weszli z urzędu: Biskup Naczelny i Jego zastępca, Biskupi diecezjalni oraz z wyboru kapłani: M. Ładysław Ratajczyk - proboszcz w parafii Żarnówka, M. Daniel Mames - proboszcz w parafiach Gniazdów, Starcza i Koziegłowy, M. Zbigniew Nawara - proboszcz w parafii Wiśniew.

Ustalono, że skład osobowy Komisji Rewizyjnej pozostaje bez zmian, kapłani: M. Krzysztof Czyżewski - proboszcz w parafii Żeliszew, M. Gabriel Grabarczyk - proboszcz w parafii Pepłowo i Raszewo oraz M. Robert Żaglewski - proboszcz parafii Wola Cyrusowa i Łowicz.

Z racji rezygnacji z członkostwa w Komisji do spraw przygotowania Synodu, Kapłana M. Kazimierza Kaczmarskiego, proboszcza parafii Stryków, w jego miejsce wybrano Kapłana M. Roberta Żaglewskiego.

Obrady zakończono modlitwą.