Rekolekcje młodzieżowe – Płock

13 - 15 listopada 2015

„Wezwani do przyjaźni z Chrystusem”

W dniach od 13 do 15 listopada w Świątyni Miłosierdzia i Miłości w Płocku odbyły się rekolekcje dla naszej młodzieży pod hasłem "Wezwani do przyjaźni z Chrystusem".

Rekolekcje młodzieżowe w Płocku były dla mnie głębokim przeżyciem osobistym. Te trzy dni spędzone na wspólnych modlitwach w Świątyni Miłosierdzia i Miłości, a także pobyt w płockim klasztorze utwierdziły mnie w przekonaniu, że MY – MARIAWICI, jesteśmy jedną, wielką rodziną. Mimo różnicy wieku uczestników, każdy z nas wiedział, jaki jest cel pobytu – zostaliśmy „wezwani do przyjaźni z Chrystusem”. Z wielkim zainteresowaniem słuchaliśmy więc prelekcji i rozważań biskupa M. Karola oraz kapłanów: M. Antoniego i M. Felicjana. Ze wzruszeniem wspominam wszystkie nabożeństwa, śpiewy przy akompaniamencie gitary, nocną adorację, wyjście nad Wisłę ze świecami w skupieniu i ciszy, wspólne posiłki, spotkanie integracyjne oraz grę terenową „Śladami Mateczki’ zorganizowaną przez Stowarzyszenie im. Feliksy Kozłowskiej.

Jestem bardzo wdzięczna biskupowi M. Karolowi Babi za wspaniały kontakt z młodzieżą, cierpliwość i zaufanie, jakim nas obdarzył. To dzięki jego kreatywności i zaangażowaniu mogliśmy w Płocku przeżyć wspaniałe chwile.

Szczególne podziękowania kieruję do kapłana M. Antoniego – osoby serdecznej i otwartej na ludzi – za przybycie oraz podzielenie się z młodzieżą wiedzą teologiczną i własnymi przemyśleniami.

Dziękuję też kapłanowi M. Felicjanowi za cenne rady, wskazówki i integrację, Stowarzyszeniu im. Feliksy Kozłowskiej, wszystkim osobom zaangażowanym w organizację rekolekcji młodzieżowych oraz uczestnikom. Każdy, pomimo własnych obowiązków, znalazł czas, aby być razem w Płocku i bez chwili zastanowienia wziąłby udział w rekolekcjach jeszcze nie raz…

Paulina Olszówka - uczestniczka rekolekcji