Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan,
nabożeństwo w Płocku

20 stycznia 2016

W dniu 20 stycznia w Świątyni Miłosierdzia i Miłości została odprawiona w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan uroczysta Msza Święta. Uczestniczyli w niej duchowni i wierni kościołów chrześcijańskich: Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Kościoła Rzymskokatolickiego i Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. Nabożeństwu przewodniczył Biskup Naczelny Marek M. Karol Babi. Kazanie wygłosił ks. Michał Jabłoński, proboszcz Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie.

Po nabożeństwie wszyscy uczestniczyli w radosnej agapie w refektarzu dzieląc się radością podczas wspólnego posiłku i śpiewie kolęd.
Nabożeństwa i modlitwy o jedność chrześcijan odprawione w innych parafiach mariawickich: