Ekumeniczne spotkanie noworoczne z Prezydentem RP

14 stycznia 2016

W dniu 14 stycznia 2016 roku w Pałacu Prezydenckim odbyło się Ekumeniczne spotkanie noworoczne Pary Prezydenckiej z przedstawicielami największych religii w Polsce. Spotkanie to zgromadziło duchownych reprezentujących Kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej, przedstawicieli Kościoła Rzymskokatolickiego, Wyznania Mojżeszowego, Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP, Kościoła Zielonoświątkowego i Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

Kościół Starokatolicki Mariawitów reprezentowali: Biskup Naczelny Marek M. Karol Babi, Kapłan Tadeusz M. Ładysław Ratajczyk - Skarbnik Rady Kościoła oraz Emilia Gąsior, Zbigniew Wójcik, Magdalena Rokicka, Remigiusz Jabłoński, Katarzyna Babi, Kamila Babi i Anna Glinka.Chociaż tworzymy wspólnoty religijne, wspólnoty wyznaniowe, to poprzez ich wartości i elementy wspólne, tworzymy także wielką wspólnotę ludzi wierzących. Ale tworzymy też wielką wspólnotę obywateli Rzeczypospolitej, patriotów – mówił Andrzej Duda. Dodał, że najlepiej jest to widoczne na cmentarzach wojskowych, gdzie nagrobki żołnierzy Rzeczypospolitej różnych wyznań przeplatają się ze sobą. - Wszyscy, niezależnie od wiary, czy wyznania, szli zawsze pod hasłem „Bóg, Honor i Ojczyzna”, hasłem wspólnym dla nich wszystkich – wskazywał prezydent.

Zobacz również na: www.prezydent.pl