Obłóczyny brata Huberta Oganiesiana

15 maja 2016

15 maja 2016 roku w Świątyni Miłosierdzia i Miłości w Płocku w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego miały miejsce obłóczyny alumna naszego seminarium – brata Huberta Oganiesiana. Uroczystość przyjęcia przez aspiranta habitu mariawickiego odbyła się po nieszporach.

Ceremonii przewodniczył Biskup Naczelny M. Karol Babi. Obecni byli także kapłani: M. Jan z Mińska Mazowieckiego (proboszcz aspiranta), M. Mirosław, M. Grzegorz, M. Gabriel, M. Dominik. Obecni byli bracia diakoni: M. Fabian i M. Michał, a także bracia klerycy M. Hubert i M. Hieronim. Przybyła również rodzina naszego brata, parafianie z Mińska Mazowieckiego, Warszawy, Płocka, a także niemała grupa młodzieży.

Biskup M. Karol nadał bratu Hubertowi imię Maria Paschalis. Imię wywodzi się od łacińskiej nazwy Wielkanocy, „Pascha” przyjętej z hebrajskiego „Pesah” - przejście - za pośrednictwem greckim Paschalis znaczy dosłownie „Wielkanocny”.

Ojciec Biskup w krótkiej nauce przedstawił bratu M. Paschalisowi sylwetkę Patrona, który odznaczał się szczególną czcią dla Przenajświętszego Sakramentu. Święty Paschalis jest patronem Związku Mariawitów Nieustającej Adoracji Ubłagania w skład którego wchodzą: Zgromadzenie Kapłanów Mariawitów Nieustającej Adoracji Ubłagania, Zgromadzenie Sióstr Mariawitek NAU, Tercjarze Mariawici NAU, Bractwo Mariawitów NAU. Dewizą życiową Świętego były słowa: „Dla Boga i Zbawiciela potrzeba mieć serce dziecka, dla bliźniego serce matki, dla siebie - serce sędziego”. Przywołał także postać Ś.P. Kapłana Stefana M. Paschalisa Góra - długoletniego proboszcza parafii w Pepłowie.

Bratu Marii Paschalisowi życzymy obfitości łask Bożych, opieki Matki Najświętszej i św. Marii Franciszki na jego drodze do kapłaństwa.