Wizyta w Prowincji Francuskiej

4-9 lutego 2016

W dniach od 4 do 9 lutego Biskup Naczelny M. Karol wizytował Prowincję Francuską. Biskupowi towarzyszył kapłan M. Daniel - członek Rady Kościoła. Spotkał się z bpem Andrzejem, kapłanami Antonim i Georgem, siostrą Colombą i wiernymi. W czasie wizytacji odbyły się również obłóczyny braci: M. Pawła i M. Mesmin.
Mali Mariawici