Święcenia Subdiakonatu

25 grudnia 2016

    25 grudnia 2016 r. w uroczystość Bożego Narodzenia w Świątyni Miłosierdzia i Miłości w Płocku Biskup Naczelny M. Karol Babi udzielił święceń subdiakonatu braciom klerykom: M. Hubertowi Rubajowi, M. Hieronimowi Czumajowi i M. Paschalisowi Oganiesian.

Przed święceniami subdiakonatu brat M. Paschalis otrzymał minorki: tonsura, ostiariat, lektorat, egzorcystat i akolitat.

Archidiakonem podczas ceremonii był kapłan M. Mirosław Polkowski. W uroczystości uczestniczyły rodziny święconych kleryków oraz parafianie płoccy.