Święcenia niższe

19 marca 2016

19 marca 2016 roku w Świątyni Miłosierdzia i Miłości w Płocku w Uroczystość Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, Biskup Naczelny M. Karol Babi, w obecności Biskupa M. Ludwika i Kapłana M. Felicjana, udzielił niższych święceń Braciom: M. Michałowi Wąsowskiemu, M. Hubertowi Rubajowi i M. Hieronimowi Czumajowi.

Archidiakonem podczas ceremonii święceń był Kapłan M. Mirosław Polkowski.

Święcenia niższe: tonsura, ostiariat, lektorat, egzorcystat i akolitat przyjęli wszyscy Bracia. Święcenie subdiakonatu przyjął Brat M. Michał.

W uroczystości uczestniczyły rodziny wyświęconych kleryków.