Inauguracja nowego roku akademickiego EUTW

10 października 2017


W metodystycznej kaplicy Dobrego Pasterza w Warszawie zainaugurowano nowy rok pracy Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, działającego pod patronatem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej i Polskiej Rady Ekumenicznej. W tym wydarzeniu wzięli udział: Biskup Naczelny M. Karol Babi i kapłan Dominik Miller.
Więcej informacji na stronach:

https://ekumenia.pl/aktualnosc/nowy-rok-akademicki-eutw/
foto: Redakcja Mariawity