Odrestaurowywanie kuchni węglowej

Czerwiec 2017

zdjęcia: Katarzyna Babi