Komunikat Kancelarii Biskupa Naczelnego

Kwiecień 2011

W odpowiedzi na pismo Kancelarii Biskupa Naczelnego z dn. 15 marca br., ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski skierował na ręce bpa M. Ludwika Jabłońskiego wyjaśnienia dotyczące audycji z cyklu „Duc in altum!”, wyemitowanych w Radiu Maryja i TV Trwam (w dn. 28 X, 4 XI i 18 XI 2010 r.).

W nadesłanym tekście ks. prof. Chmielewski pisze m.in.: „nie było moim zamiarem obrażanie kogokolwiek czy dyskredytowanie ruchu mariawickiego. Ubolewam jednak, że w rezultacie tak to zostało odebrane”. Wprawdzie Autor wspomnianych audycji nie odniósł się do kwestii rzekomej współpracy mariawitów z caratem, nie mniej jednak stwierdza, iż „z uwagi na popularyzatorski charakter audycji i określony limit czasowy nie ma możliwości wchodzenia w różne, aczkolwiek ważne, szczegóły, dlatego pewne stwierdzenia czasami mają charakter uogólniający. W przypadku wciąż drażliwego tematu ruchu mariawickiego – przyznaję – że mogło to zostać odebrane dość jednostronnie. I za to przepraszam!”.

O audycjach było również w numerze Mariawity 8-12/2010: Internet, magiel i... święci