Wydawnictwo Kościoła Starokatolickiego Mariawitów
Pozycje wydawnicze:


Ks. Stefan M. Robert Żaglewski - Świątynia Miłosierdzia i Miłości - święte miejsce mariawitów.
Książka poświęcona "Budowniczym Świątyni Miłosierdzia i Miłości w Płocku", wydana z okazji 100. rocznicy konsekracji Świątyni.
Praca opisuje życie i dzieło św. Marii Franciszki Kozłowskiej oraz kolejne wydarzenia związane z powstaniem Świątyni. Zilustrowana archiwalnymi materiałami, a także zdjęciami z różnych pielgrzymek.
Wydawnictwo Kościoła Starokatolickiego Mariawitów
Płock 2014 r., format A-5 (14,8 x 21 cm), str. 115.
cena 20zł.
  Śpiewnik Kościoła Starokatolickiego Mariawitów
wyd. II uzupenione
 Format A-5, 143 str. Cena 8 zł

Wydawnicto Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, Płock 2011
  Krótki katechizm Kościoła Starokatolickiego Mariawitów
Wyd. II poprawione i uzupenione
 Wymiary 10,4 cm x 14,8 cm, 42 str. Cena 5 zł

Wydawnicto Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, Płock 2011

 Kalendarz na rok 2013 wydany przez Kościół Starokatolicki Mariawitów
Wymiary 37,50 cm x 31 cm, ścienny, dwustronny. Cena 4 zł

Wydawnicto Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, Płock 2012

 "Mariawita" - Pismo Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, kwartalnik, cena jednego egzemplarza 5 zł, cena prenumeraty rocznej - 20 zł przy odbiorze w parafiach, 30 zł przesyłana pocztą. Do nabycia także wybrane archiwalne egzemplarze.


 Komplet oprawionych czasopism "MARIAWITA" od 1958 do 2000 r. 8 tomów
Cena 400 zł
 "Teologia Miłosierdzia Bożego" jest pokłosiem trzech ekumenicznych sympozjów teologicznych zorganizowanych przez Kościół Starokatolicki Mariawitów w latach 1991, 1992 i 1994 dla uczczenia 100. rocznicy Objawienia Dzieła Wielkiego Miłosierdzia Bożego. W publikacji zamieszczone zostały wszystkie referaty wygłoszone podczas tych sympozjów oraz interesujące fragmenty z dyskusji. Prelegenci i uczestnicy reprezentowali trzy główne kierunki w chrześcijaństwie: katolicyzm, prawosławie i protestantyzm. Do przygotowania referatów organizatorzy zaprosili kompetentnych teologów (wielu z bogatym naukowym dorobkiem) z Kościołów: rzymskokatolickiego, ewangelicko-augsburskiego, ewangelicko-reformowanego, prawosławnego oraz starokatolickiego mariawitów. Dla wszystkich, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę na temat Miłosierdzia Bożego, książka ta, zawierającą zbiór kompetentnych wypowiedzi teologów z różnych denominacji chrześcijańskich, niewątpliwie stanowić będzie bardzo wartościową pozycję.

Wyd. w Płocku 2003 r., format A-5, str. 272, twarda oprawa.
Cena 20 zł

 "Dzieło Wielkiego Miłosierdzia" Kościół Starokatolicki Mariawitów w swojej doktrynie podkreśla słowa Pisma Świętego zapowiadające i opisujące ustanowienie Przenajświętszego Sakramentu. Szczególnie kładzie nacisk na realizację tych zapowiedzi przez Pana Jezusa, o której piszą wszyscy ewangeliści i apostołowie, a zwłaszcza apostoł narodów św. Paweł. O tej prawdzie, że wśród nas jest obecny Chrystus w sakramentalnej postaci Chleba i Wina przypomniał Kościołowi Pan Bóg w objawieniu danym św. Marii Franciszce Kozłowskiej. (Ze wstępu bp M. Włodzimierza Jaworskiego)
Obecne, trzecie wydanie, "Dzieła Wielkiego Miłosierdzia" zawiera Objawienia św. Marii Franciszki Kozłowskiej o Dziele Wielkiego Miłosierdzia Bożego oraz Jej pisma: Rozmyślanie o poprawie życia, Życie duchowne, Trzydniowe rekolekcje. Mamy nadzieję, że książka ta, tchnąca pięknem i głębią duchowego życia, zawierająca Boże przesłanie dla wszystkich ludzi, którym nie są obojętne losy świata, zagrożonego wszelkimi przejawami zła i nieprawości, trafi do rąk wszystkich mariawitów oraz osób zainteresowanych ideą mariawityzmu i wewnętrznym rozwojem człowieka" - ze wstępu Od Wydawcy
Wyd. w Płocku 2002 r., Format 13,6 x 21 cm, str. 262.
Cena 20 zł

 Sławomir Gołębiowski "Św. Maria Franciszka Feliksa Kozłowska" Książka wychodzi naprzeciw oczekiwaniom szerokiego kręgu społeczeństwa na zwarte opracowanie biografii Założycielki mariawityzmu M. Franciszki Kozłowskiej. Zainteresowanym na pewno ułatwi pogłębianie wiedzy na temat mariawityzmu oraz życia i dzieła M. Franciszki Kozłowskiej. Innych czytelników może zainspirować do zrewidowania swojej opinii o Mateczce ukształtowanej na nieprawdziwych informacjach...
Wyd. Płock 2002 r., format A-5 (14,8 x 21 cm), str. 144.
Cena 15 zł  - nakład wyczerpany

 Brewiarzyk mariawicki. Książeczka do nabożeństwa poszerzona o duży zestaw pieśni i Dodatek zawierający wykaz tekstów Pisma Świętego na każdy dzień roku czytanych podczas Mszy św. W tym wydaniu modlitewnika uwzględniono poprawki i sugestie opracowane, w latach osiemdziesiątych, przez Komisję Liturgiczną Kościoła Starokatolickiego Mariawitów.
Wyd. w Płocku 2001 r., format 8,5 x 12,5 cm, str. 700.
Cena 20 zł
 Stanisław Rybak "Mariawityzm - Studium historyczne" Książka w szeroki sposób omawiająca różne zagadnienia dotyczące mariawityzmu - genezę powstania Kościoła, jego działalność społeczną i charytatywną, otrzymanie sukcesji apostolskiej, rozłam w mariawityzmie, itd. Zawiera także "Podstawową księgę objawień Marii Franciszki Kozłowskiej", niektóre wypowiedzi M. Franciszki Kozłowskiej, kalendarium historii mariawityzmu, wykaz parafii mariawickich oraz dotychczasowych zwierzchników i biskupów, opatrzona bogatą bibliografią.
Wyd. w Warszawie 1992 r., format A-5 (14,8 x 21 cm), str. 196.
Cena 8 zł
 Foldery (3 szt.): "Kościół Starokatolicki Mariawitów", "Założycielka Mariawityzmu", "Katedra Kościoła Starokatolickiego Mariawitów",
Cena za komplet folderów plus "Informator o Kościele Starokatolickim Mariawitów" - 5 zł 
nakład wyczerpany
 "Informator o Kościele Starokatolickim Mariawitów"
Broszura w syntetyczny sposób przedstawiająca historię Kościoła i zawierająca podstawowe informacje dotyczące jego organizacji, struktury, zasad wiary oraz innych ważnych zagadnień.
Wyd. w Płocku 1989 r., format 10 cm x 21 cm, str. 28.

Płyty CD"Śpiewajcie Panu pieśń nową" pierwsza płyta Chóru Diecezji śląsko-łódzkiej wydana w 2003 r., zawierająca IV Mszę i pieśni religijne, m.in. "Bogarodzico", Chór pielgrzymów z opery "Nabucco", "Nie rzucim Dzieła. Nagranie dostępne na płytach CD i kasetach mognetofonowych wraz z folderem informacyjnym o chórze. Cena 20 zł.
'Mariawita' - Pismo Kościoła Starokatolickiego Mariawitów

 Druga płyta Chóru Diecezji śląsko-łódzkiej wydana w 2004 r., zawierająca II Mszę oraz kolędy. Nagranie dostępne na płytach CD i kasetach mognetofonowych wraz z folderem informacyjnym o chórze. Cena 20 zł.

'Mariawita' - Pismo Kościoła Starokatolickiego Mariawitów

"Nie rzucim Dzieła gdzie Bóg jest" trzecia płyta Chóru Diecezji śląsko-łódzkiej przygotowana z okazji stulecia Kościoła Starokatolickiego Mariawitów. Zawiera VI Mszę, napisaną w 1910 roku na okoliczność konsekracji dwóch biskupów mariawickich oraz pieśni tematycznie związane z osobą św. Marii Franciszki i mariawityzmem. Nagranie dostępne na płytach CD i kasetach mognetofonowych wraz z książeczką zawierającą informacje dyrygenta H. Kapusty, teksty utworów i podziękowanie bp. M. Włodzimierza Jaworskiego. Cena 20 zł.


Redakcja i Administracja Wydawnictwa
ul. Kazimierza Wielkiego 27 a
09-400 Płock
redakcja@mariawita.pl

Numer rachunku PKO Płock 73 1020 3974 0000 5702 0002 4349


Literaturę można nabyć w kancelarii Parafii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Płocku przy ul. Kazimierza Wielkiego 27 a, tel. (024) 262-30-86 oraz za zaliczeniem pocztowym lub poprzez wpłatę na rachunek. Zamówienia można składać drogą listownie oraz drogą ekektroniczną.aktualizacja listopad 2012
powrót