-->

VI Zjazd Gnieźnieński

VI Zjazd Gnieźnieński

"Europa Dialogu - Być chrześcijaninem w pluralistycznej Europie" to hasło VI Zjazdu Gnieźnieńskiego, który odbywał się w dniach 16-18 września 2005 r. Zgromadził on około 800 uczestników, świeckich liderów ponad 250 organizacji chrześcijańskich z Polski i innych krajów Europy oraz wybitne osobistości życia kościelnego, polityki i kultury wielu państw europejskich. Kościół Starokatolicki Mariawitów reprezentowali: bp M. Ludwik Jabłoński i kapł. M. Grzegorz Dróżdż. Tegoroczny Zjazd miał charakter nie tylko ekumeniczny, ale również interreligijny - po raz pierwszy uczestniczyli w nim także przedstawiciele judaizmu i islamu.

I Zjazd Gnieźnieński odbył się w marcu 1000 r., kiedy do grobu św. Wojciecha w Gnieźnie przybył cesarz Otton III. Ideę organizowania współcześnie Zjazdów Gnieźnieńskich - jako ważnych wydarzeń w dziedzinie duchowej i politycznej w skali europejskiej - podjął obecny metropolita gnieźnieński abp Henryk Muszyński. Z jego inicjatywy, 3 czerwca 1997 roku, w tysięczną rocznicę śmierci św. Wojciecha odbył się II Zjazd. Kolejne dwa Międzynarodowe Kongresy Ruchów i Stowarzyszeń, jak określane jest to wydarzenie, organizowano co trzy lata, w 2000 i 2003 r. Ważnym elementem V Zjazdu odbywającego się w marcu 2004 r. była Ekumeniczna Droga Krzyżowa, w której przeszli ulicami miasta chrześcijanie różnych wyznań.

Problematyka tegorocznego Zjazdu Gnieźnieńskiego ogniskowała się wokół zagadnienia dialogu: Jak prowadzić dialog?, Jak szanować innych i jednocześnie być wiernym własnej tradycji? Debaty, spotkania w grupach roboczych, warsztaty miały na celu wypracowanie takiego modelu dialogu, który nie polegałby na zatracie własnej tożsamości, lecz na wzajemnym spotkaniu w prawdzie. Wykłady i prelekcje uzupełnione były bezpośrednimi świadectwami. "Mistrzowie Dialogu" z różnych krajów i części świata dzielili się swoimi doświadczeniami prowadzenia dialogu w rodzinie, na terenie parafii, pomiędzy narodami i przedstawicielami odmiennych kultur.

Ekspozycja przygotowana przez Kościół Starokatolicki Mariawitów Ważnym tematem w ramach założeń programowych VI Zjazdu był dialog polsko-niemiecki. Politycy obu krajów, którzy brali udział w spotkaniu - m.in. Władysław Bartoszewski, były minister spraw zagranicznych, Tadeusz Mazowiecki, były premier i Helmut Kohl, były kancelerz Niemiec - próbowali podsumować okres czterdziestoletnich kontaktów między Polską a Niemcami po wystosowaniu słynnego listu biskupów polskich do biskupów niemieckich "Przebaczamy i prosimy o przebaczenie".

Uczestnicy Zjazdu nie tylko dyskutowali ze sobą na różnych konferencjach i debatach, ale także wspólnie modlili się. Podczas pierwszego dnia odbyły się w kościołach Gniezna i okolic ekumeniczne nabożeństwa biblijne, na których homilie głosili duchowni różnych wyznań chrześcijańskich. Bp M. Ludwik Jabłoński głosił kazanie, którego przesłaniem były słowa z Ewangelii wg św. Jana "Nowe przykazanie daję wam, byście się wzajemnie miłowali", w kościele p.w. Wieczystego Króla.

Drugi dzień Zjazdu zwieńczyła wzajemna modlitwa na rynku gnieźnieńskim wyznawców trzech religii: chrześcijaństwa, judaizmu i islamu, którzy modlili się za siebie nawzajem oraz w intencji Europy i pokoju. W grupie przedstawicieli religii chrześcijańskiej znaleźli się m.in. reprezentanci Kościołów należących do Polskiej Rady Ekumenicznej.

Na czas trwania Zjazdu przygotowana była wystawa prezentująca ruchy i stowarzyszenia religijne. Ekspozycję dotyczącą Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, na której znalazły się, m.in. foldery, informacje i zdjęcia z różnych przedsięwzięć organizowanych przez parafie mariawickie przygotował kapł. M. Grzegorz Dróżdż.

Ostatnim akcentem VI Zjazdu Gnieźnieńskiego była modlitwa ekumeniczna.

Oprac. Alina Boczkowska (Mariawita 7-9/2005)