Kościół Starokatolicki Mariawitów należy do Światowej Rady Kościołów i Konferencji Kościołów Europejskich. Wchodzi w skład Polskiej Rady Ekumenicznej, której był także współzałożycielem. Obecnie przedstawiciele Kościoła pracują w kilku jej komisjach: Wychowania Chrześcijańskiego, Dialogu, Diakonijnej, Kobiet, Młodzieży oraz Mediów.

Od kilku lat prowadzone są rozmowy w ramach Dialogu Teologicznego pomiędzy Kościołem Rzymskokatolickim oraz Kościołem Starokatolickim Mariawitów.

Kościół uczestniczy w pracach nad tłumaczeniem ekumenicznego Pisma Świętego w Towarzystwie Biblijnym w Polsce. Kościoł bierze udział w nabożeństwach Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan, Ekumenicznych Ekumenicznych Drogach Krzyżowych, Ekumenicznych Świętach Biblii, Sosnowieckich Dniach Biblii, Światowym Dniu Modlitwy oraz w ekumenicznych Zjazdach Gnieźnieńskich.

Orgaznizacje i komisje: