Obecni Biskupi
biskup Jarosław Maria Jan Opala
kons. 7.10.2023

ur. 4.05.1967
Biskup Naczelny Kościoła Satrokatolickiego Mariawitów w RP
Biskup Diecezji Warszawsko-Płockiej
biskup Michał Maria Ludwik Jabłoński
kons. 10.12.1995

ur. 19.12.1950
Zastępca Biskupa Naczelnego
Biskup Diecezji Lubelsko-Podlaskiej
biskup Zdzisław Maria Włodzimierz Jaworski
kons. 20.11.1983

ur. 2.01.1937
Biskup Diecezji Śląsko-Łódzkiej
biskup André Le Bec
kons. 21.10.1979

ur. 27.09.1943
Biskup Prowincji i Diecezji Francuskiej
biskup Tomasz Maria Daniel Mames
kons. 18.11.2023

ur. 16.04.1980
Biskup koadiutor Prowincji i Diecezji Francuskiej
biskup Maria Roland Fleury
kons. 11.10.1987

ur. 3.10.1955
Biskup Diecezji Normandii
biskup Piotr Maria Bernard Kubicki
kons. 20.06.2010

ur. 9.09.1948
biskup emeryt
biskup Marek Maria Karol Babi
kons. 29.08.2015

ur. 10.05.1975
Poprzednicy
biskup Antoni Maria Roman Nowak
kons. 20.11.1983

ur. 16.11.1931
zm. 16.11.2013
biskup Stanisław Maria Tymoteusz Kowalski
kons. 6.08.1972

ur. 25.10.1931
zm. 8.08.1997
Biskup Naczelny
1972 -1997
biskup Jan Maria Michał Sitek
kons. 4.10.1957

ur. 23.10.1906
zm. 24.11.1970
Biskup Naczelny
1957 - 1965
biskup Wacław Maria Innocenty Gołębiowski
kons. 4.10.1955

ur. 8.06.1913
zm. 2.08.1985
Biskup Naczelny
1965 - 1972
biskup Stanisław Maria Andrzej Jałosiński
kons. 4.10.1955

ur. 4.10.1904
zm. 29.07.1986
Biskup Diecezji Śląsko-Łódzkiej
biskup Janusz Maria Szymon Bucholc
kons. 13.04.1933

ur. 13.03.1893
zm. 24.05.1965
Biskup Diecezji Śląsko-Łódzkiej
biskup Wacław Maria Bartłomiej Przysiecki
kons. 28.03.1929

ur. 10.12.1878
zm. 27.01.1961
Biskup Naczelny
1955-1957
biskup Klemens Maria Filip Feldman
kons. 28.03.1929

ur. 24.03.1885
zm. 15.06.1971
Biskup Naczelny
1935-1945
biskup Wawrzyniec Maria Franciszek Rostworowski
kons. 4.10.1923

ur. 29.07.1874
zm. 8.05.1956
Biskup Diecezji Lubelsko-Podlaskiej
biskup Leon Maria Andrzej Gołębiowski
kons. 4.09.1910

ur. 11.04.1867
zm. 20.03.1933
Biskup Diecezji Śląsko-Łódzkiej
biskup Roman Maria Jakub Próchniewski
kons. 4.09.1910

ur. 29.02.1872
zm. 13.02.1954
Biskup Naczelny
1945 - 1953
arcybiskup Jan Maria Michał Kowalski
kons. 5.10.1909

ur. 25.12.1871
zm. 18.05.1942
Minister Generalny
1906 - 1935