IV Ekumeniczne Święto Biblii

Szczęśliwy, kto strzeże proroczych słów tej Księgi...

Pod tym hasłem, zaczerpniętym z Apokalipsy św. Jana (22, 7) przez cztery dni, od 6-9 listopada 2005 roku obchodzono w Poznaniu IV Ekumeniczne Święto Biblii.

Organizatorem tego przedsięwzięcia była Poznańska Grupa Ekumeniczna, której współprzewodniczącym jest ks. superintendent Jan Ostryk (metod.). Na jego zaproszenie przybył w środę 9 listopada do Poznania Biskup Naczelny Kościoła Starokatolickiego Mariawitów M. Włodzimierz Jaworski, wraz z towarzyszącym mu kapł. M. Karolem Babi.

W programie znalazły się m.in.: prezentacja zatytułowana "Żywoty Świętych Cyryla i Metodego", koncert charytatywny, panel dyskusyjny wokół zagadnienia "Proroctwo - mowa gwiazd czy głos Boży?".

Kulminacyjnym punktem obchodów Święta Biblii było nabożeństwo słowa odprawione 9 listopada 2005 roku w poznańskiej Bazylice Archikatedralnej, pod przewodnictwem ks. abp. Metropolity Poznańskiego Stanisława Gądeckiego oraz Biskupa Naczelnego Kościoła Starokatolickiego Mariawitów M. Włodzimierza Jaworskiego, którzy wygłosili też okolicznościowe kazania.

We wstępie swojego wystąpienia bp M. Włodzimierz powiedział: "Pragnę bardzo serdecznie podziękować przedstawicielom Poznańskiej Grupy Ekumenicznej za zaproszenie mnie na tę uroczystość oraz za możliwość wygłoszenia w tym uroczystym dniu kazania. Tu, w Poznaniu obchodzicie dziś IV ekumeniczne Święto Biblii. W tym nabożeństwie biorą udział chrześcijanie z Kościoła Rzymskokatolickiego, Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej i innych. Cieszę się, że mogę razem z Wami się modlić oraz rozważać teksty Pisma Świętego na dzień dzisiejszy przewidziane. Czuję się szczególnie zaszczycony i z tego względu, że mogę tu reprezentować Kościół Starokatolicki Mariawitów, który nie ma przedstawiciela w Wielkopolskim Oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej.

Biblia dla wszystkich chrześcijan jest Księgą Świętą. Chociaż pisali ją ludzie w określonym czasie, to jednak pisali to, co im Duch Święty dyktował. W 2 Liście Św. Pawła apostoła do Tymoteusza rozdz. 3, 16-18 czytamy: "Każde Pismo od Boga natchnione pożyteczne jest do nauczania, do karcenia, do pocieszania, do ćwiczenia w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiej dobrej sprawy wyćwiczony", a Św. Piotr apostoł pisze, że Słowo Pańskie trwa na wieki (1 P 1, 25).

Biblia jest księgą wyjątkową, napisana została przed wiekami, korzysta z niej Kościół jako z Księgi Życia. Ona uczy nas jaki jest stosunek Boga do człowieka i jaki powinien być stosunek człowieka do Pana Boga, do samego siebie i do bliźniego.(Dalszy ciąg kazania zamieszczony jest na str. 6-7 w tym numerze.)

Wśród osób i instytucji, które objęły patronat honorowy obecny był m.in.: Metropolita Poznański ks abp St. Gądecki, bp M. Włodzimierz Jaworski oraz Towarzystwo Biblijne w Polsce.

(Mariawita 10-12/2005)