Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Światowy Dzień Modlitwy, według liturgii przygotowanej przez chrześcijanki z Paragwaju, 2 marca 2007 r.

Nawet głuchym przywraca słuch i niemym mowę (Mk 7,31-37)
Tekst biblijny rozważany w czasie Tygodnia Modlitw

Jezus znowu opuścił okolice Tyru i przez Sydon i środek krainy Dekapolu przyszedł nad Jezioro Galilejskie. Wtedy przyprowadzili do Niego głuchoniemego i prosili, żeby położył na niego rękę. On zaś wziął go na bok i na osobności włożył palce w jego uszy, splunął i dotknął jego języka. Następnie spojrzał w niebo, westchnął i powiedział do niego: Effatha, to znaczy: Otwórz się. Zaraz też odzyskał słuch i zdolność mówienia, i mówił poprawnie. Jezus zaś nakazał im, żeby nikomu o tym nie mówili. Im bardziej jednak zabraniał, tym więcej to rozgłaszali. Ogarnięci zdumieniem mówili: Dobrze wszystko uczynił. Nawet głuchym przywraca słuch i niemym mowę.

Powyższe hasło Tygodnia opracowane zostało przez ekumeniczną grupę roboczą chrześcijan z regionu Umlazi-Bhekithemba w Afryce Południowej. W skład grupy weszli duchowni i świeccy różnych wyznań. Poszczególne wersety tekstu biblijnego rozważane były w kolejne dni Tygodnia. Jak co roku duchowni i wierni Kościoła Starokatolickiego Mariawitów uczestniczyli w ekumenicznych nabożeństwach w wielu regionach Polski. O niektórych zamieszczamy krótkie informacje.

PŁOCK
W Płocku nabożeństwa ekumeniczne zorganizowane były w kościołach: rzymskokatolickim, mariawickim, ewangelickim i prawosławnym. W pierwszy dzień TMoJCh podczas nabożeństwa w rzymskokatolickim kościele pw. św. Jana Chrzciciela kazanie głosił mariawicki duchowny kapł. M. Gabriel Grabarczyk z Pepłowa. W katedrze mariawickiej, w czasie Mszy św. wieńczącej Tydzień, celebrowanej przez Biskupa Naczelnego M. Włodzimierza Jaworskiego homilię wygłosił rzymskokatolicki biskup Roman Marcinkowski.

Podczas nabożeństwa w pierwszym dniu TMoJCh w kościele rzymskokatolickim pw. św. Jana Chrzciciela. W pierwszym rzędzie od lewej: duchowni mariawiccy - kapł. M. Gabriel Grabarczyk, kapł. M. Mirosław Polkowski, kapł. Wawrzyniec Rostworowski oraz pastor ewangelicki ks. Artur Woltman i prawosławny ks. Eliasz Tarasiewicz. Fot. M. Cichaczewski
24 stycznia w kościele ewangelicko-augsburskim modlitwa o jedność połączona była z rozmową przedstawicieli poszczególnych wyznań na temat "Małżeństwo i rodzina w naszych Kościołach". Wypowiadali się ks. A. Woltman (ew.aug.), ks. J. Krajczyński (rzymkat.), kapł. M. Grabarczyk, ks. E. Tarasiewicz (prawosł.). Płocką parafię mariawicką na prawie wszystkich nabożeństwach reprezentowali kapłani: M. Wawrzyniec Rostworowski i M. Mirosław Polkowski. P.J.

LUBLIN

18 stycznia 2007 roku w kościele mariawickim w Lublinie rozpoczął się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Proboszcz kapł. M. Sławomir Rosiak serdecznie powitał gości: ks. Andrzeja Łosia - proboszcza parafii Kościoła Prawosławnego, ks. Andrzeja Gontarka - proboszcza parafii Kościoła Polskokatolickiego, ks. Kamila Wołyńskiego - wikariusza ze Świeciechowa (polskokat.), ks. Wojciecha Różyka i ks. Krzysztofa Grzesiaka (rzymskokat.), ks. Polikarpa Zaborka ze Stoczka Lubelskiego oraz siostry zakonne z Kościoła Rzymskokatolickiego. Nabożeństwo rozpoczęło się o godz. 18.00 Nieszporami. List przeczytał ks. Wojciech Różyk, Ewangelię odczytał i wygłosił kazanie ks. Kamil Wołyński. Po zakończeniu nabożeństwa wszyscy udali się do sali parafialnej na agapę.

Hanna Rosiak, Fot. K. Rosiak

WARSZAWA
W sobotę 20 stycznia ekumenicznemu nabożeństwu, odprawionemu w mariawickim kościele na Woli przewodniczył bp. M. Włodzimierz Jaworski. Temat, który rozważano tego dnia, brzmiał: "Duch święty daje nam Słowo. Duch Prawdy (...) da świadectwo o Mnie" (J 15,26). W nabożeństwie uczestniczyli duchowni z Kościołów należących do Polskiej Rady Ekumenicznej oraz Kościoła Rzymskokatolickiego i Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Kazanie wygłosił superintendent ks. Zbigniew Kamiński z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego. W czasie nabożeństwa rozbrzmiewał śpiew w wykonaniu parafialnego chóru oraz wszystkich zgromadzonych. Po skończonych modlitwach duchowni oraz działacze ekumeniczni zostali zaproszeni do sali parafialnej na agapę, przygotowaną, tak jak w latach ubiegłych, przez mariawitów warszawskich. (red)